Sitte, Camillo

Camillo Sitte  (1843 Vídeň – 1903 Vídeň) 

Plán královského hlavního města Olomouce
Rozšíření města podle projektu Camilla Sitteho

1895

barevná litografie, papír, korekce akvarel, 690×990 mm, značeno: „Plan der königl. Haupstadt Olmütz. Die Stadterweiterung nach der Enwurfe des Architekten Camillo Sitte, k. k. Regierungsrath in Wien/ Stadtbauamt 1895/ Verlag v. Ed. Hölzel/ Lith. und Druck v. O. Weigel in Wien“, Muzeum umění Olomouc, inv. č. A 7

Architektonická sbírka Muzea umění zahrnuje urbanistické studie, plánovou dokumentaci staveb a modely od 19. století po současnost. Její provenience je z velké části moravská, ale nezanedbatelná část souboru hranice Moravy překračuje. Velmi dobře je ve sbírce zastoupena architektonická produkce vztahující se k Olomouci 19. a první poloviny 20. století.

Podobu dnešní Olomouce a její urbanistický vývoj po roce 1900 výrazně ovlivnil vídeňský architekt Camillo Sitte (1843-1903). Jeho regulační plán z roku 1894 navázal na pozvolný rozvoj města, jež se začalo vymaňovat z hradebního sevření. Přední teoretik urbanismu tehdy pro západní část Olomouce navrhl po vzoru Vídně nebo Brna velkoměstskou okružní třídu, na niž měla navázat pestrá zástavba činžovních domů obemykajících rozmanitě tvarovaná veřejná prostranství. Smyčka tramvají obtáčela město na samé hraně městských parků. Architekt do olomouckého plánu vepsal svůj vlastní názor o svobodném formování města, podmíněném však organickým propojením nové zástavby se starou.  

Martina Mertová

Fotogalerie
Plán královského hlavního města Olomouce
Rozšíření města podle projektu Camilla Sitteho 1895


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 20. 5. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022