Jurkovič, Dušan

Dušan Jurkovič (1868 Turá Lúka, Myjava –1947 Bratislava)

Návrh na přestavbu lázeňského domu v Luhačovicích
Pohled z Janova náměstí

1902

světlotisk, papír, signováno vpravo dole, 532×1013 mm, Muzeum umění Olomouc, inv. č. A 2317/11

V souvislosti s výstavní činností někdejší Oblastní galerie výtvarného umění, předchůdkyně dnešního Muzea umění Olomouc, se již v 70. a 80. letech minulého století podařilo získat pro sbírku obsáhlé soubory mapující to nejlepší z architektonické produkce moravských měst.

Vedle Olomouce jsou to například Brno, Krnov, Kroměříž, Prostějov, Přerov, Šumperk nebo lázeňská města Jeseník, Teplice nad Bečvou a v neposlední řadě Luhačovice.

Luhačovický soubor staveb reprezentuje osobitý příspěvek umění přelomu 19. a 20. století. Dominuje mu regionalisticky podbarvená tvorba Dušana Jurkoviče (1868-1947), v architektonické podsbírce Muzea umění velmi dobře zastoupená.

Ve své době vzbudila pohádková architektura v luhačovickém údolí vášnivé emoce. Jedním z jejích zastánců byl i Jan Kotěra, který ocenil její původnost a volné zacházení s prvky lidového stavitelství. Na stránkách časopisu Volné směry, tribuny českého modernistického  hnutí, Kotěra v roce 1904 píše:  „Umění zde povstalo ne pouze v krajině, ale z ní, tvoří s ní harmonický celek." Jurkovič  se podle Kotěry „nežene  za formou národopisnou sesbíranou, nýbrž vyjadřuje se formovou mluvou svou, přirozenou, tou, která pochází z krve“. 

Jurkovičovy rekonstrukce i novostavby pro areál, jenž se ve své době stal živým centrem kulturního života Moravy, měly spojitost také s hledáním obecně platného národního rázu architektury, tedy s tématem v té době často diskutovaným českou inteligencí. Přesto lze v Jurkovičových luhačovických stavbách nalézt mnoho odkazů také na vídeňskou a britskou modernu. Z desítky jedinečných projektů pro Luhačovice představuje vrchol jeho tvorby Janův dům z roku 1902. K plánové dokumentaci uložené ve sbírce architektury nechalo Muzeum umění v roce 2003 zhotovit trojrozměrný barevný model.

Martina Mertová

Fotogalerie
Návrh na přestavbu lázeňského domu v Luhačovicích
Pohled z Janova náměstí, 1902
Janův dům
model, kombinovaná technika, plast, 405×540×680 mm zhotovil Vladimír Jeník, 2003 Muzeum umění Olomouc, inv. č. P 301/2003.


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 17. 6. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022