Kontakt pro novináře:

Mgr. Tomáš Kasal
Tiskový mluvčí
(+420) 585 514 282, (+420) 602 671 477
kasal@muo.cz

Následujte nás

Smlouva nová a věčná | Kult eucharistie ve výtvarném umění

Smlouva nová a věčná | Kult eucharistie ve výtvarném umění

23. 4. – 4. 10. 2015
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Ambit
krypta katedrály sv. Václava
Arcibiskupský palác Olomouc

KONCEPCE | Helena Zápalková, Simona Jemelková 
KURÁTORKY | Helena Zápalková, Simona Jemelková 
FOTOGRAFIE | Markéta Ondrušková, Zdeněk Sodoma 
TEXTY | Helena Zápalková, Simona Jemelková 
PŘEKLAD | Eva Kubáčová
RESTAURÁTORSKÁ PŘÍPRAVA EXPONÁTŮ | Dalibor sedlák, Veronika Wanková, Ondřej Žák
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Marek Novák 
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Beata Rakowská 
INSTALACE | Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Ondřej Žák 
EXPONÁTY ZAPŮJČILI | Arcibiskupství olomoucké, Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Muzeum umění Olomouc, Římskokatolická farnost Branná, Římskokatolická farnost Klobouky u Brna, Římskokatolická farnost Koryčany, Římskokatolická farnost Křenov, Římskokatolická farnost Milotice u Kyjova, Římskokatolická akademická farnost Olomouc, Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc, Římskokatolická farnost Penčice, Římskokatolická farnost Senice, Římskokatolická farnost Šternberk, Římskokatolická farnost Šumperk, soukromá sbírka, Vlastivědné muzeum v Olomouci. 

Na výtvarné zpodobení jedné ze základních součástí křesťanské liturgie se zaměří výstava nazvaná Smlouva nová a věčná | Kult eucharistie ve výtvarném umění, která bude od 23. dubna do 4. října probíhat na třech místech v Olomouci - v Arcidiecézním muzeu, kryptě katedrály svatého Václava a Arcibiskupském paláci. Důležité téma křesťanské víry výstava nahlédne prostřednictvím uměleckých děl od středověku po současnost. Muzeum umění Olomouc a Arcibiskupství olomoucké ji pořádají při příležitosti církevního roku Eucharistie a Národního eucharistického kongresu.

Podle generálního vikáře olomouckého arcibiskupství Josefa Nuzíka je Eucharistie (řecky díkůvzdání) společně se křtem a biřmováním jednou ze tří nejdůležitějších Svátostí, které uvádějí do křesťanského života. „Byla ustanovena při Poslední večeři Ježíše Krista, když o velikonoční hostině dal svým učedníkům chléb a víno jako svoje tělo a svou krev, jako památku nové a věčné smlouvy, připomenutí Kristovy oběti, kterou přinesl svým ukřižováním,“ vysvětlil. Svátost eucharistie má podle něj mezi svátostmi výjimečné postavení. „Je považována za vrcholný doklad toho, jak Bůh prostřednictvím Krista přistoupil k lidem, a zároveň základním vyjádřením úcty, kterou lidé prokazují Bohu. Všechny ostatní Svátosti s Eucharistií souvisejí a jsou k ní zaměřeny,“ dodal.

Výstava se zaměřuje na výtvarné zpodobení Eucharistie. Podle kurátorky Simony Jemelkové umožní divákům nahlédnout zásadní téma křesťanské víry prostřednictvím exponátů různých uměleckých druhů od středověku po současnost a v široké škále výtvarných i obsahových podob. „Zastoupeny jsou starozákonní předobrazy Kristovy oběti na kříži, ukázky ustanovení Eucharistie při Kristově Poslední večeři, devoční obrazy s eucharistickým podtextem, zpracování tématu v době protireformační, ale také velkolepá oslava Eucharistie v období baroka. Nechybí ani příklady ze současného umění,“ vyjmenovala Jemelková.

Mezi zhruba šesti desítkami exponátů podle kurátorky Heleny Zápalkové není nouze o díla se zajímavým příběhem. Unikátním a zároveň nejstarším exponátem výstavy je nedávno restaurovaná Monstrance ze Špiček, zapůjčená z Vlastivědného muzea v Olomouci. „Je to jediná středověká monstrance ze dřeva, která se u nás dochovala,“ vyzdvihla význam exponátu. „Vystavíme i její kopii, kterou zhotovil restaurátor Radomír Surma jako funkční rekonstrukci původní podoby pro kostel ve Špičkách,“ doplnila kurátorka.

V gotické křížové chodbě návštěvníci vůbec poprvé uvidí Vzkříšeného Krista z olomouckého kostela Panny Marie Sněžné, jehož autorem je významný barokní sochař Filip Sattler. „Sochy tohoto typu stávají na velikonočním oltáři jako symbol vzkříšeného Krista, vítěze nad smrtí,“ vysvětlila Simona Jemelková.

V kryptě katedrály sv. Václava budou k vidění liturgické předměty z dómského pokladu, ale také baldachýn olomouckého biskupa Karla II. z Liechtensteinu –Castelcorna. „Tato slavnostní ´nebesa´ jsou v průvodu o svátku Božího těla symbolicky rozprostřena nad monstrancí s posvěcenou hostií,“ přiblížila využití baldachýnu Zápalková. 

Výstava uspořádaná při příležitosti církevního Roku Eucharistie a Národního eucharistického kongresu 2015 je rozdělená do tří prostor. V kryptě olomoucké katedrály sv. Václava jsou vystaveny zejména předměty uměleckého řemesla spojené s liturgií, v ambitu Arcidiecézního muzea Olomouc návštěvníci uvidí výběr malířských děl a v galerii Arcibiskupského paláce v Olomouci grafické a knižní umění. Výstavu doprovází výpravný katalog.

Fotogalerie
Filip Sattler

Vzkříšený Kristus, 20.-30. léta 18. století, Olomouc, kostel Panny Marie Sněžné

Monstrance ze Špiček

před 1480, Vlastivědné muzeum v Olomouci

Radomír Surma

Monstrance ze Špiček, návrh rekonstrukce původní barevnosti, 2015

Hendrick Goltzius podle Pietera Coecka D´Alost

Poslední večeře, 1585, mědiryt, Muzeum umění Olomouc

Kasule s výjevy ze života sv. Karla Boromejského

Morava (?), kolem 1700, výšivka barevným hedvábím a stříbrným dracounem, Římskokatolická farnost sv. Václava Olomouc 

Karel Harringer (?)

Anděl podává sv. přijímání sv. Stanislavou Kostkovi, Olomouc 1728, olej, plátno, Olomouc, kostel Panny Marie Sněžné 

Antonín Richter

Adorace Nejsvětější Svátosti, 1756, olej, plátno, Římskokatolická farnost Šternberk

Bernardo Sansone Sgrilli podle Giuseppe Zocchiho

Veduta dómu ve Florencii s průvodem Božího Těla, 1744, lept, Arcibiskupství olomoucké – Arcidiecézní muzeum Kroměříž 

Simon Kunstmann

Monstrance, Olomouc, kolem 1700, stříbro, zlacení, sklo, Římskokatolická farnost Senice na Hané 

Simon Kunstmann

Kalich s paténou, Olomouc, kolem 1700, stříbro, zlacení, drahé kameny, email, Římskokatolická farnost Senice na Hané 

Antonín Martin Lublinský

Sv. Barbora a sv. Markéta – ochránkyně proti moru, 1679, olej, plátno, Římskokatolická farnost Klobouky u Brna

Josef Wickart

Mše sv. Norberta, kolem 1721, olej, plátno, Svatý Kopeček, kostel Navštívení Panny Marie 

Vincenc Medek

Duchovní Růžová Zahrádka, 1816, rukopisná modlitební knížka, Muzeum umění Olomouc

Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Čtvrtek | 28. 9. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022