Kontakt pro novináře:

Mgr. Tomáš Kasal
Tiskový mluvčí
(+420) 585 514 282, (+420) 602 671 477
kasal@muo.cz

Následujte nás

Ad maiorem Dei gloriam | 300 let kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci

Ad maiorem Dei gloriam | 300 let kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci

2. 6. 2016 – 25. 9. 2016 
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Ambit

KONCEPCE A KURÁTOR | Simona Jemelková 
FOTOGRAFIE | Markéta Ondrušková, Zdeněk Sodoma 
TEXTY | Simona Jemelková 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Marek Novák 
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Beata Rakowská 
INSTALACE | Jan Kutra, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Ondřej Žák
EXPONÁTY ZAPŮJČILI | Římskokatolická akademická farnost Olomouc, soukromá sbírka, Vlastivědné muzeum v Olomouci.

Letos si Olomouc připomíná 300 let od vysvěcení kostela Panny Marie Sněžné. Významu a historii tohoto chrámu se bude od 2. června věnovat Arcidiecézní muzeum Olomouc na komorní výstavě, která v názvu využívá motto Tovaryšstva Ježíšova Ad maiorem Dei gloriam, tedy K větší slávě Boží.

Barokní kostel, dochovaný v téměř nezměněné podobě, je těsně spjatý s působením jezuitského řádu v Olomouci. Zároveň jde o kostel univerzitní, což z něj v kontextu barokní Olomouce činí mimořádný fenomén.

Význam kostela podle kurátorky výstavy Simony Jemelkové tkví v různorodých souvislostech historie, dějin umění i obecně kulturních dějin Olomouce. „Je samozřejmě pozoruhodný po stránce architektonické, památkové nebo výtvarné, ale mimořádnou roli sehrál především v duchovním, ale také ve společenském životě města,“ upozornila.

Chrám byl těsně spjatý se vzděláním, hudbou, divadlem a dalšími součástmi dobového kulturního a společenského života. Barokní kulturu proto připomene i výstava. „Autentickou barokní kulturu, hudbu a divadlo chceme připomenout například propojením výstavy s aktivitami souboru Ensemble Damian a s Olomouckými barokními slavnostmi,“ zmínila Jemelková.

Výstava se ale obrátí hlouběji do historie, před rok 1716, kdy byl kostel vysvěcen. Na jeho místě totiž stával minoritský kostel Panny Marie a svatého Františka. „Umělecké předměty, ale také připomínky významných olomouckých osobností, se po zboření starého přestěhovaly do nového kostela. Dodnes tak tvoří významnou součást olomoucké historie,“ dodala kurátorka.

Ale historie není jen prostý výčet faktů, památek a artefaktů. Dějiny tvoří konkrétní lidé. A autoři výstavy připomenou i některé významné osobnosti kulturního, uměleckého a společenského života spojené s kostelem Panny Marie Sněžné.

Rok 2016 je zároveň rokem 450. výročí příchodu jezuitů do Olomouce jako do druhého města Českého království a prvního města na Moravě. Přitom právě jezuité sehrávali velkou úlohu v duchovním životě, ve vzdělávání a v rozvoji kultury, jejich koleje byly v řadě měst a jejich vzdělávací systém patřil ve své době mezi nejpokrokovější. Proto ani na toto výročí autoři výstavy nezapomenou.

Výstava v Ambitu Arcidiecézního muzea, kterou pořádáme ve spolupráci s Římskokatolickou studentskou farností u Panny Marie Sněžné v Olomouci, potrvá do 25. září.

Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 17. 6. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022