Zbyněk Sekal | A věci se zvolna berou před se

10. 9. 2015 – 14. 2. 2016
Vernisáž: 10. 9. 2015 
| 18.30 hodin
Muzeum moderního umění | Trojlodí

Vynikající sochař Zbyněk Sekal (1923-1998) upozorňoval na nelineární koncept své tvorby, když kladl důraz na Heideggerovu úvahu o labyrintu, o pohybu ve spirále. Východ z labyrintu byl pro Sekala umístěn v jeho středu. Tam směřoval kruhovým pohybem, v němž se stále znovu, byť pokaždé na nové úrovni dotýkal svých témat. Výstava v Muzeu umění Olomouc do určité míry přebírá tuto myšlenku. Je sestavena jako koláž, ve které dochází k průnikům času a média, ke konfrontaci díla s autorovými úvahami o tvůrčím procesu. 

Sekal patří k umělcům středoevropské modernistické generace šedesátých let. Jeho dílo vznikalo v širokém časovém rozpětí od přelomu třicátých a čtyřicátých let až do roku 1997, kdy mu několik měsíců před smrtí nemoc už nedovolila pokračovat v tvorbě. Jako umělec, který plně patří období rozvíjejícímu se od konce druhé světové války, kdy byl v mládí dotčen surrealismem, se řadí k širokému proudu postavantgardy. Neztotožnil se ale naplno s žádným hnutím, tendencí ani skupinou a zůstal výrazným solitérem. Po studiích na Umprum v ateliéru Františka Tichého se brzy zařadil mezi nejzajímavější české autory padesátých a šedesátých let. Od roku 1970 žil ve Vídni, kde jeho tvorba prošla dalším pozoruhodným vývojem.

V únoru letošního roku byl v Národní galerii v Praze v budově Veletržního paláce otevřen rekonstruovaný poslední Sekalův ateliér. Koncepčně ucelený prostor je výmluvným dokladem fascinující osobnosti, obsáhlá olomoucká výstava však dovoluje ukázat Sekalovu tvorbu detailně, s akcentem na jednotlivá špičková díla. Divák se setká s řadou vzácných prací a její součástí jsou jak sochy, tak obrazy, specifické materiálové asambláže (tzv. skládané obrazy), objektové konstrukce (tzv. schránky), kresby, koláže a fotografie. Připomenuto bude i Sekalovo výrazné místo jako knižního grafika.

SPECIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY VÝSTAVY

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ

Nakladatelství Arbor vitae k výstavě vydává umělcovu monografii, kterou můžete zakoupit v pokladně Muzea moderního umění za 1500 Kč.

 

Fotogalerie
Zbyněk Sekal

Bez názvu (Hlava s modrýma očima), nedatováno (2. pol. 40. let 20. století)

Zbyněk Sekal

Bez názvu (Poprsí), nedatováno (počátek 90. let 20. století)

Zbyněk Sekal

Bez názvu, 1985–1990

Zbyněk Sekal

Bez názvu, 1992

Zbyněk Sekal

Bez názvu, nedatováno (1960)

Zbyněk Sekal

Bez názvu, nedatováno (přelom 40. a 50. let 20. století) 

Zbyněk Sekal

Kdokoli, 1966 (1965)

Zbyněk Sekal

Kdokoli, 1966

Zbyněk Sekal

Kočka, nedat. (50. léta 20. století)

Zbyněk Sekal

Koláž (Panáček ve skoku), 1990

Zbyněk Sekal

Konce lesa, 1989 (nahoře)
Konce lesa, 1995

Zbyněk Sekal

Maskovaná maska, 1990

Zbyněk Sekal

Škebule (Muschi), 1964

Zbyněk Sekal

Target, 1979

Zbyněk Sekal

Zásuvky, 1968

Zbyněk Sekal

Schránka, konec 80. let 20. století

Zbyněk Sekal

Mrtvá hlava (Toter Kopf), 1957

Zbyněk Sekal

Obydlí (Behausung), 1959

Zbyněk Sekal

Bez názvu (Bílý obraz), konec 50. let 20. století

Video

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Pátek | 19. 7. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022