Můžete si koupit


Přejít do e-shopu

Divadlo architektury | Jaroslav Sedlák a Šárka Svobodová | KOLEKCE 

27. 5. – 12. 10. 2015
Muzeum moderního umění | Divadlo hudby

Dernisáž: čt | 24. 9. | 18.00 hodin| DIVADLO HUDBY | VSTUP VOLNÝ

Poslední příležitost prohlédnout si rozsvícený soubor necelé stovky přisazených svítidel, vyráběných v druhé polovině 20. století v národním podniku Osvětlovací sklo ve Valašském Meziříčí. Autoři dočasného výstavního zásahu architekt Jaroslav Sedlák a teoretička architektury Šárka Svobodová v něm reagovali na tvůrčí proces architektů a výtvarníků, uplatněný ve veřejných stavbách v dobách minulého režimu. 

Během dernisáže budou diskutovat s Adamem Štěchem -  teoretikem designu, publicistou a novinářem, zakládajícím členem kreativní skupiny OKOLO a pedagogem na pražské Scholastice. Ten ve svém příspěvku zmíní výrazné světelné realizace v architektonických interiérech od 60. let minulého století u nás i v zahraničí a představí nejnovější sklářskou produkci českých dílen.

Součástí akce bude také vyhlášení nové mezinárodní soutěže pro studenty uměleckých škol Světlo / stín / design na návrh řešení interiérového osvětlení, který získá podporu na realizaci prototypu a v následujícím roce bude vystaven při prezentacích v Olomouci i v Bratislavě ve Slovenském centru dizajnu.

----------------

 "Prvky se seskupují do větších celků, s libovolným počtem a uspořádáním svých členů. Tato důležitá vlastnost je výhodná pro současnou typovou výstavbu."

Výstavní instalace dvou autorů, architekta Jaroslava Sedláka a teoretičky architektury Šárky Svobodové, je reflexí tvůrčího procesu architektů a výtvarníků uplatněného ve veřejných stavbách v dobách minulého režimu. Do určité míry omezená nabídka sériových interiérových produktů se mnohdy stávala zdrojem nových kvalit a oslavou obyčejného předmětu. Řada zajímavých architektonických realizací z druhé poloviny 20. století byla doplněna o soubory světelných kompozic, v nichž architekti pracovali s lehce dostupnými světly a tvůrčím způsobem je instalovali. Za minimálních prostředků byli schopni dosáhnout působivých výsledků. V reakci na to vznikla i tato instalace. Použitá svítidla byla vyráběna v národním podniku Osvětlovací sklo ve Valašském Meziříčí ve velkých nákladech. Ať už opálová přisazená svítidla, tzv. nurglas, či mléčné stopní a nástěnné koule byly donedávna součástí téměř každé domácnosti, sklepa, garáže a panelákové chodby. S ukončením provozu skláren ve Valašském Meziříčí v devadesátých letech a s postupujícími rekonstrukcemi původních interiérů, začínají tyto doklady minulosti nenávratně mizet. Původní svítidla, zachráněná z různých objektů, které„podlehly“ rekonstrukci či devastaci, se tak v Divadle hudby dostávají do nového kontexu a poutají na sebe zcela jinou pozornost, než jim byla dopřána doteď.

Jaroslav Sedlák (FA VUT Brno) a Šárka Svobodová (FaVU VUT Brno), členové 4AM/ Fóra pro architekturu a média, dlouhodobě spolupracují na výzkumném a přednáškovém projektu Konsonance moderny, který se věnuje poválečné architektuře - mnohdy z ideologických důvodů odmítané - a jejímu vnímání a hodnocení v současnosti. Publikují odborné texty poukazující na kvalitu modernistických staveb vzniklých v období před rokem 1989 (tvorba architektů Igora Svobody a Růženy Žertové, Smuteční síň v Brně-Židenicích od Ivana Rullera a veřejné stavby brněnského architekta Jana Dvořáka).

Kurátorka: Klára Eliášová
Spolupráce na instalaci: Jiří Schnapka, Jan Hlavsa a Jiří Bartoník
Poděkování: Janu Radkovi a Alexandru Erbenovi
Světelná instalace volně tematicky navazuje na současně probíhající exteriérovou výstavu Příběh paneláku v Olomouckém kraji.

Divadlo architektury
Zastřešující název pro celoroční sérii aktivit - výstav, přednášek, diskuzí, projekcí či tematických procházek po městě, které se budou dotýkat architektury, urbanismu či fungování městského prostoru. V rámci výstavního programu se Divadlo architektury zaměří na prezentaci současné architektury. A využije k tomu mimo jiné dočasné zásahy vzniklé přímo pro  konkrétní prostor v Divadle hudby, které uskuteční vybraní architekti i historikové a teoretikové architektury mladší generace. Touto formou zprostředkují svou práci i témata, jimiž se dlouhodobě zabývají.

Výstava je přístupná vždy hodinu před pořadem v DH nebo po předchozí telefonické domluvě (tel. 585 514 290).

Fotogalerie
Z vernisáže výstavy
Kolekce
Kolekce
Kolekce
Kolekce
Kolekce
Kolekce
Z vernisáže výstavy

Foto: Zdeněk Sodoma

Šárka Svobodová a Jaroslav Sedlák

Foto: Zdeněk Sodoma


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 17. 6. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022