Kontakt pro novináře:

Mgr. Tomáš Kasal
Tiskový mluvčí
(+420) 585 514 282, (+420) 602 671 477
kasal@muo.cz

Následujte nás

Jozef Jankovič | Plynutí času

TISKOVÁ ZPRÁVA | 12. 10. 2017

VÝSTAVA: Jozef Jankovič | Plynutí času
VERNISÁŽ: 12. 10. 2017 | 18.30
TRVÁNÍ DO: 11. 3. 2018
MÍSTO: Muzeum moderního umění Olomouc | Trojlodí
AUTOŘI KONCEPCE VÝSTAVY | Jozef Jankovič, Olga Staníková
KURÁTORKA VÝSTAVY | Olga Staníková
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Tomáš Lampar
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Vladimír Vaca
INTERAKTIVNÍ INSTALACE: Ivana Zochová
KONZERVÁTOŘI A RESTAURÁTOŘI | Dalibor Sedlák, Eliška Sklenářová, Veronika Wanková
INSTALACE | Jan Kutra, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář

Nedávno zesnulý Jozef Jankovič (1937 – 2017) patřil od 60. let dvacátého století k nejvýraznějším osobnostem slovenského výtvarného umění a brzy dosáhl 

i mezinárodního uznání. Jenže komunistickým normalizátorům se nezamlouval typ jeho angažovaného umění. To, jak Jankovič chápal angažovanost, ukazuje případ se sousoším Oběti varují z let 1967–69 pro Památník SNP v Banské Bystrici. Podle zadání měl vytvořit sousoší na téma „vítězství“, svévolně ho však změnil na příznačnější „oběť“. Odvážné ztvárnění vertikálního a horizontálního průniku lidských figur v kompaktní celek dalo vzniknout monumentálnímu dílu, které svou dimenzí dalece přesáhlo podobu tehdejších realizací. V roce 1972 však komunisté toto dílo „uklidili“ a do Banské Bystrice se vrátilo až v roce 2004. 

V sedmdesátých a osmdesátých letech Jankovič nemohl tvořit monumentální plastiky, a tak se věnoval například šperku či grafice. Lze jej dokonce považovat za jednoho z průkopníků počítačové grafiky ve slovenském prostředí, kde uplatnil osobitý rukopis své sochařské tvorby. 

Naddimenzované končetiny

Olomoucká Jankovičova výstava Plynutí času navazuje na stejnojmennou loňskou přehlídku v Galerii města Bratislavy, která diváky provedla jeho celoživotní sochařskou tvorbou. Výběr děl pro olomoucké Trojlodí koncipoval ještě sám autor před svým náhlým úmrtím letos v létě. Návštěvníci uvidí zejména jeho práce z šedesátých a začátku sedmdesátých let. „Byla to doba formování Jankovičova osobního výtvarného programu a reakce na aktuální evropské tendence. Právě tehdy přišel například s charakteristickým prvkem naddimenzovaných lidských končetin, který je dodnes velmi expresivním a působivým poselstvím o individuálním a společenském údělu člověka,“ řekla kurátorka olomoucké výstavy Olga Staníková. 

V Muzeu moderního umění budou k vidění také nejnovější díla dokreslující autorovo tvůrčí uvažování v pozdějších letech, kdy se v rámci postmoderního tvarosloví ke slovu dostala groteska a svérázně podala pocit pramenící z hledání svobody a absurdnosti zažívaných situací. A chybět nebudou ani další obory Jankovičovy tvorby – kresba, počítačová grafika či architektonické projekty.

Výstava Plynutí času se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Daniela Hermana a ministra kultury Slovenské republiky Marka Maďariče. 

 

Jozef Jankovič
(8. 11. 1937 – 6. 6. 2017)

Slovenský sochař, malíř, grafik, pedagog a zakládající člen volného sdružení výtvarníků bratislavských Konfrontací (1961–1964). 

Jozef Jankovič studoval v rodné Bratislavě řezbářství na Škole uměleckého průmyslu (1956) a sochařství na Vysoké škole výtvarných umění (VŠVU, 1956–1962). Autor celé řady především monumentálních figurálních reliéfů a plastik ve veřejném prostoru byl představitelem informelu a nové figurace. Vedle prvků pop-artu postupně začal využívat také postmoderní tvarosloví. Jeho tvorba zásadním způsobem formovala slovenskou výtvarnou scénu a stal se jedním z mála autorů, který si získal a také udržel vysoký kredit na mezinárodní úrovni. 

Obdržel mnoho významných ocenění: Grand Prix Bienále Danuvius v Bratislavě (1968), Bienále mladých v Paříži (1969), Herderovy ceny (Vídeň, 1983). Reprezentoval Slovensko na Bienále v Benátkách (1970, 1995), na výstavě východoevropské avantgardy s názvem Europa-Europa v Bonnu (1994) a řadě dalších. 

Od roku 1990 působil Jozef Jankovič na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a stal se jejím prvním porevolučním rektorem, v roce 1994 byl jmenován profesorem.

Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Pátek | 19. 7. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022