Posvátné umění v nesvaté době | České sakrální umění 1948-1989

27 10 2022 - 09 04 2023
Muzeum moderního umění: Trojlodí

Výstava přináší uměleckohistorický pohled na širokou škálu realizací sakrální architektury, obrazové a sochařské tvorby nebo užitého umění ve specifických interiérech. Jde o tvorbu vzniklou v jednačtyřicetiletém období komunistické totality, v klimatu a čase cílené ateizace společnosti a mnohdy krutých restrikcí. Přesto se někdy podařilo realizovat v kostelích kvalitní a moderní výtvarná díla, často v rámci nezbytných restaurátorských prací. O to víc vyniká důraz na pravdivost a étos přístupu tvůrců, kteří navíc v mnoha případech přinášeli mezi klasické formy i projevy současného a moderního vnímání umělce druhé poloviny 20. století. Za jednotlivými díly stojí příběhy odvahy, zaujetí a obětavosti osobností zadavatelů, kněží jednotlivých farností, realizátorů a umělců.

Počátkem 50. let se podařilo uskutečnit několik významných projektů architektonické kanceláři Huť Jaroslava Čermáka, která kolem sebe sdružovala výtvarné teoretiky Růženu Vackovou, Josefa Zvěřinu a umělce Miloslava Troupa, Václava Boštíka, Jiřího Mrázka a další. Originálním solitérem byl například malíř Vojmír Vokolek s nepřehlédnutelnými nástěnnými malbami, které realizoval v několika kostelích v Čechách i na Moravě.

Klíčovou událostí v oblasti sakrálního umění, která svým významem překračuje hranice vlasti, se stala úprava interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnicích (1963–1965) organizovaná farářem Františkem Vavříčkem, na níž se podíleli především Mikuláš Medek a Jan Koblasa. Vznik tohoto mimořádného interiéru se stal precedentem pro další realizace. V Senetářově, rovněž v jedovnické farnosti, se podařilo podle návrhu Ludvíka Kolka postavit nový kostel sv. Josefa.

Z uskutečněných sakrálních novostaveb jsou ve výstavě připomenuty i kaple Božského Srdce Páně v Olomouci od Jaroslava Čermáka, kostel sv. Mikuláše v Tiché od Lubomíra Šlapety, kostel sv. Václava v Mostě, jehož autorem je Michal Sborwitz a evangelický kostel U Jákobova žebříku v Praze-Kobylisích, který navrhl švýcarský architekt Ernst Gisel. Připomenuty jsou v dokumentech i nerealizované návrhy architektů Jana Sokola, Jaroslava Čermáka a Tomáše Černouška.

II. Vatikánský koncil (1963–1965) a jeho konstituce Sacrosanctum Concilium z roku 1963 přinesly svými instrukcemi na změny liturgického prostoru mnohé radikální zásahy do chrámových interiérů. Nově vyvstal požadavek na snížení počtu oltářů v chrámu a otočení oltáře čelem k lidu, což mělo posílit osobně prožité společné slavení mše svaté. V aplikaci koncilních dokumentů se prakticky angažovali architekti Jan Sokol, Tomáš Černoušek, Lubomír Šlapeta a umělci Ludvík Kolek a Karel Stádník. Na jejich práci navázali svými díly další umělci mladší generace jako například tvůrci vitrají Karel Rechlík, Jan Jemelka, Jan Exnar, sochaři Otmar Oliva, Luděk Tichý a další.

Výběrově se představují výtvarná díla ze sakrálních prostor nejen římskokatolické církve, ale i českobratrské evangelické, československé husitské, řeckokatolické a církve bratrské. Ve specifickém prostředí evangelické církve se výtvarně prosadili umělci Miroslav Rada, Ivan Jilemnický, Pavel Herynek.

Samostatnou kapitolou jsou práce českých umělců, kteří po roce 1948 zvolili emigraci a v jiných společenských podmínkách mohli pracovat mnohdy i na monumentálních zakázkách, jako například malíř Josef Šíma, který navrhl vitraje pro chrám sv. Jakuba ve francouzské Remeši. V Německu vytvořil významné realizace sochař Jan Koblasa, v Rakousku Zbyněk Sekal a Josef Symon. Zařazen je i Otto Herbert Hajek, který ač Němec, se vždy ke svému českému domovu hlásil a na poli sakrálního umění vytvořil rozsáhlou a různorodou řadu prací.

Cílem celého projektu je přispět k poznání jedné z opomíjených kapitol české historie a dokumentovat roli výtvarného umění v bohoslužebném prostoru křesťanských církví působících v českých zemích v letech 1948–1989.

Spolupráce s ÚSTR

Výtvarné umění vznikající pro sakrální interiéry ve sledované době silně ovlivňovala politická situace. Proto také Muzeum umění oslovilo ke spolupráci Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR), konkrétně historika a teologa Michala Sklenáře, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá a na dané téma chystá vlastní samostatnou knihu. ÚSTR se díky němu stal významným partnerem, a dokonce spoluvydavatelem katalogu výstavy. Spolupráce funguje i na lektorské úrovni a společné přípravě doprovodných edukačních programů.

Publikace

K výstavě vychází publikace, která je sondou do českých i moravských kostelů a kaplí, výběrově představuje umělecká díla vznikající v letech 1948–1989. Hlavním kritériem výběru byla především výtvarná kvalita. V knize jsou představeny jak církevní novostavby, tak jejich architektonické úpravy, malby, sochy, vitráže či díla z oblasti uměleckého řemesla. Publikace obsahuje devět desítek medailonů realizací a obdobný počet krátkých medailonů autorů a zadavatelů. Svým rozsahem kolem 300 stran a vybavením asi 300 barevnými fotografiemi pořízenými v terénu především muzejními fotografy Markétou Lehečkovou a Zdeňkem Sodomou je kniha významným příspěvkem Muzea umění Olomouc k poznání duchovně orientované umělecké tvorby v nedávné historii naší země.

Nad výstavním projektem i doprovodnou publikací převzal záštitu ministr kultury ČR Martin Baxa a arcibiskup pražský a primas český Jan Graubner.

VÝSTAVA: Posvátné umění v nesvaté době. České sakrální umění 1948–1989
VERNISÁŽ:
27 10 2022 v 18:30

TRVÁNÍ: do 09 04 2023
MÍSTO: Muzeum moderního umění, Trojlodí
AUTOŘI, KURÁTOŘI: Šárka Belšíková, Ivo Binder
ARCHITEKTONICKE ŘEŠENI: Pavel Kolíbal
GRAFIKA: Petr Šmalec
INSTALACE: Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář, Daniel Opletal
FOTOGRAFIE: Markéta Lehečková, Zdeněk Sodoma, Tomáš Souček
RESTAURÁTOŘI: Jakub Barna, Anežka Jadlovská, Veronika Klimszová, Anna Píšťková, Dalibor Sedlák, Ondřej Žák
SPOLUPRÁCE: Zdeněk Černý, Martin Fišr, Radek Látal, Dušan Sapara, Vladimír Pospíšil, Anežka Šimková, Helena Zápalková
PROPAGACE: Tomáš Kasal, Lukáš Horák
PŘEKLAD: Zuzana Henešová
LEKTOŘI: David Hrbek, Hana Lamatová, Denisa Tessenyi

Speciální spolupráce: Ústav pro studium totalitních režimů a PhDr. ThLic. Michal Sklenář, Ph.D. et Ph.D.

Zápůjčky exponátů: Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Hořice / Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Praha-Kobylisy / Farní sbor Českobratrské církve evangelické, Proseč u Skutče / Farnost Evangelické církve metodistické, Praha-Nové Město / Galerie hlavního města Prahy / Galerie Stadtatelier Hajek, Stuttgart / Klášter kapucínů Praha-Nové Město / Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze / Město Ostrov / Moravská galerie v Brně / Musée des Beaux-Arts de Reims, Francie / Muzeum umění Olomouc / Národní galerie Praha / Národní technické muzeum, Muzeum architektury a stavitelství / Římskokatolická farnost Jedovnice / Římskokatolická farnost Odolena Voda / Římskokatolická farnost Olešnice / Římskokatolická farnost Olomouc-Chválkovice / Římskokatolická farnost Pitín / Římskokatolická farnost Praha-Braník / Římskokatolická farnost Prachatice / Římskokatolická farnost Roudnice nad Labem / Římskokatolická farnost Starý Hrozenkov / Římskokatolická farnost Stráž pod Ralskem / Římskokatolická farnost Šternberk / Římskokatolická farnost Velký Bor a soukromé sbírky z České republiky, Švýcarska a Rakouska

Fotogalerie
Dačice, Kostel sv. Vavřince

interiér, Karel Rechlík, vitráž Anděl, realizace J. Klaška, 1988

Hustopeče, kaple sv. Rocha

interiér kaple, Ludvík Kolek, vitráže, liturgická úprava, nástěnné malby, 1964-1965

Jedovnice, kostel sv. Petra a Pavla

interiér, Mikuláš Medek, oltářní obraz, Jan Koblasa, rám oltářního obrazu, 1963

Kněždub, kostel sv. Jana Křtitele

Vojmír Vokolek, Křest Krista, 1964, nástěnná malba v presbytáři.

Olešnice, kostel sv. Vavřince

relikviář pro ostatky českých světců, Jan Sokol, 1949

Pitín, kostel sv. Stanislava

Miloslav Troup, Ukřižování, zastavení křížové cesty, 1958, podmalba na skle, plátkové zlato.

Senetářov, kostel sv. Josefa

Ludvík Kolek, 1968-1971

Šternberk, bývalý augustiniánský klášter

Otmar Oliva, sv. Leopold Mandič, 1986-1987, bronz, olovo

Tichá, kostel sv. Mikuláše

Lubomír Šlapeta, 1976

Třešť, kostel sv. Martina

Jan Exnar, Maria, Jako Panna a Matka je vzor církve, 1988, vitráž, malované sklo, olovo.

Uherský Brod, Chrám Mistra Jana Husa (Církev československá husitská)

Jiří Beránek, Ukřižovaný, 1972, dřevo

Video

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 17. 6. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022