Kabinet hudby II. – Kapela biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna

Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Arcibiskupský zámek Kroměříž
vernisáž 7. 6. 2018 v 16.00

Doba vlády císaře Leopolda I. je spojena s působením olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna na kroměřížském zámku, na jehož dvoře působili například Pavel Josef Vejvanovský a Heinrich Ignaz Franz Biber. Nová expozice dává návštěvníkům možnost nahlédnout podobu hudby u císařského dvora, který udával směr a určoval hudební vkus, v kontextu biskupského dvora reflektujícího všechny umělecké aspekty doby a svým záběrem dalece překračujícího regionální hranice. Na vybraných ukázkách pak bude možné pozorovat, jak se vliv císařského dvora šířil a kopírovaly jej dvory církevních i světských hodnostářů.

Kroměřížská kapela biskupa Karla je fenomén, který stále vzbuzuje zájem odborné i laické veřejnosti. Bohatostí repertoáru i dobře vybaveným instrumentářem se zařadila mezi nejvýznamnější hudební tělesa v českých zemích v pobělohorském období. Zásadní vliv na formování kapely měl nesporně skladatel, trubač a kapelník Pavel Josef Vejvanovský (1639/1643–1693), jehož osobní sbírka muzikálií dnes tvoří základ nejstarší části kroměřížského hudebního archivu. Důležitá byla také činnost skladatele a houslového virtuoza Heinricha Ignatze Franze Bibera (1644–1704), kterého po odchodu z Kroměříže do Salzburku císař Leopold I. vyznamenal za jeho houslové umění zlatým řetězem a povýšením do šlechtického stavu.

Biskupská kapela vznikala v době, kdy se střední Evropa vzpamatovávala z dopadů třicetileté války. Šlechta se snažila kopírovat styl života u císařského dvora, včetně důrazu na umění. Touha po sebeprezentaci a vyjádření oddanosti panovnickému dvoru vedla Karla z Lichtensteinu-Castelcorna ke snaze zajistit také aktuální repertoár císařských dvorních autorů. Na vydržování vlastní kapely musel biskup vynaložit nemalé prostředky. Nevíme přesně, kolik lidí tvořilo stálý soubor hudebníků působících v kroměřížské rezidenci, ale lze předpokládat, že to byli hudebníci působící při kůrech kostela sv. Mořice, sv. Michala, Panny Marie, městský věžní trubač se svou kapelou a snad někteří členové biskupské gardy.

Na výstavě návštěvníci uvidí řadu autografů Vejvanovského, Bibera, ale také například jedinou dosud známou houslovou sonátu Georga Muffata, který se ucházel o místo v kapele a tuto sonátu poslal biskupovi Karlovi jako ukázku své tvorby – do služby však nakonec nenastoupil. Návštěvníci uvidí i dobové nástroje, například housle z roku 1658 z dílny německého mistra Jacoba Stainera, o jehož genialitě svědčí také to, že ještě na přelomu 19. a 20. století chrlily saské manufaktury tisíce levných plagiátů jeho houslí. 

VÝSTAVA | Kabinet hudby II – Kapela biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna
VERNISÁŽ | 7. 6. 2018 v 16.00
TRVÁNÍ DO | stálá výstava
MÍSTO | Arcidiecézní muzeum Kroměříž / Arcibiskupský zámek Kroměříž
KURÁTORKA VÝSTAVY | Pavla Přikrylová
AUTORKA VÝSTAVY | Kateřina Fajtlová
KONZERVÁTORSKÉ PRÁCE | Ondřej Žák
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Petr Šmalec

Fotogalerie
Heinrich Ignatz Franz Biber

Titulní list sonáty La Battalia

Georg Muffat

Sonata Violino Solo

Pavel Josef Vejvanovský

Partitura Vidi Dominum

Pavel Josef Vejvanovský

Titulní list Litanie Lauretanae

Pavel Josef Vejvanovský

Podpisová šifra Vejvanovského

Pošeta

Nástroj z roku 1775 od českého mistra Thomase Hulinského, VMO

Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 17. 6. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022