Následujte nás


Přihlásit se k odběru novinek

 

CEAD zahájil nový projekt zaměřený na umění nových medií

AKTUALITA | 2. 2. 2021

Nový projekt Central European Art Database (CEAD) NEW MEDIA MUSEUMS: Creating Framework for Preserving and Collecting Media Arts in V4 iniciovalo Muzeum umění Olomouc jako společnou mezinárodní platformu pro sdílení zkušeností s koncepčním vytvářením sbírek děl nových médií a jejich uchovávání napříč různými typy institucí. Projekt zahrnuje organizace soustředící se na prezentaci a propagaci nových médií z nezávislého sektoru, i státní a nestátní sbírkotvorné instituce z České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska. Počáteční fáze projektu byla zahájena letos v lednu a trvat bude 18 měsíců. CEAD tak reaguje na problém nízkého zastoupení umění nových médií ve veřejných sbírkách. 

„Historikové, kurátoři a umělci dlouhodobě přijímají digitální umění, video-art, sound-art, net-art, interaktivní instalace a díla digitální kultury jako výrazný fenomén nedávné historie, dosah těchto prací je nicméně často limitován právě pouze na profesionály v oboru. Významná díla pionýrů nových médií ze 70. a 80. let jsou až na výjimky téměř neznámá kulturní veřejnosti, příčinou je nízká odborná znalost v jejich uchovávání v institucích zemí Visegradu a neexistence metodiky pro technické a administrativní zacházení s díly,“ popisuje dnešní situaci Jakub Frank, kurátor CEAD.

Hlavním cílem projektu NEW MEDIA MUSEUMS je tedy nalézt vhodné metody pro vytváření a udržování sbírek mediálního umění v paměťových institucích. „Hlavním záměrem je vybudovat dostatečnou odbornou znalost založenou na praktické zkušenosti a publikovat řadu případových studií vycházejících z konkrétních specifik vybraných děl nových médií,“ vysvětluje Frank s tím, že na vzniku těchto studií se podílí řada spolupracovníků z různých odvětví – teoretiků, kurátorů, restaurátorů, umělců a technických odborníků z partnerských institucí i mimo ně. 

Projekt vznikl díky podpoře International Visegrad Fund.


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Středa | 28. 2. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022