Můžete si koupit


Přejít do e-shopu

Josef Stern (1716–1775)

5. 6. – 4. 10. 2015
Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Galerie Zámecké obrazárny Arcibiskupského zámku v Kroměříži

Souborná prezentace díla významného středoevropského malíře oltářních obrazů a fresek, který vyzdobil interiéry kostelů a zámků na celé Moravě a ve Slezsku. V mládí Stern prošel italským školením. Po návratu do střední Evropy jej zaměstnal hrabě Leopold Ditrichstein a přesunul svou dílnu do Brna, které se na další desetiletí stalo jeho domovem a kde také v roce 1775 zemřel. Kromě Brna, kde maloval pro kostely sv. Jakuba, sv. Jana Křtitele, kapucínský a františkánský řád a další, pracoval pro olomouckého biskupa v Kroměříži, pro premonstráty na Klášterním Hradisku u Olomouce, dále v Krnově ve Slezsku, Borotíně u Blanska, v Dubu nad Moravou a dalších městech a obcích.

Ačkoli jej řadíme mezi nejvýznamnější a nejproduktivnější malíře poloviny 18. století na Moravě, nebyla dosud Josefu Sternovi věnována jediná samostatná výstava, která by odpovídajícím způsobem shrnula jeho umělecký odkaz. Naše výstava představí všechny polohy jeho tvorby. Olejové skici, kresby a oltářní obrazy budou společně s freskovou výzdobou kroměřížské zámecké kaple a knihovny unikátní příležitostí nahlédnout pod jeho malířský štětec a přiblížit profesní život významného barokního umělce přímo před autentickými díly. Výstavu i příběh samotný dotvoří sochařská díla Sternova uměleckého partnera, brněnského sochaře Ondřeje Schweigla. Výstupem projektu bude kromě cílené edukační činnosti také reprezentativní katalog děl Josefa Sterna.

Výstavu pořádá Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum Kroměříž ve spolupráci se Seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a pod záštitou Jeho Excelence Mons. Vojtěcha Cikrle, biskupa brněnského.

Fotogalerie
Josef Stern

Stětí sv. Barbory, 1766 (detail), Ivančice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Josef Stern

Sv. Jan Nepomucký uctívá Pannu Marii s Ježíškem, 1765–1770, Brno, kostel sv. Michala

Josef Stern?, Ignaz Mayer st.?

Sv. Jan Nepomucký uctívá Pannu Marii s Ježíškem (modello pro obraz bočního oltáře v dominikánském kostele sv. Michala v Brně?), 1765–1770, Moravská galerie v Brně

Josef Stern

Nejsvětější Trojice (modello pro hlavní oltářní obraz v kostele Nejsvětější Trojice v Drnholci), Kolem 1757? (nebo 1760–1761?), Moravská galerie v Brně

Josef Stern

Alegorie Spravedlnosti (modello k nedochované výzdobě tribunální světnice Zemského domu v Brně), 1771, Soukromý majetek v ČR

Josef Stern

Sv. Jan Evangelista, 1765–1770 (?), Boleradice, kostel sv. Jana Křtitele

Josef Stern

Sv. Bernard z Clairvaux s nástroji Kristova umučení, 1765–1770, Předklášteří u Tišnova, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Josef Stern

Apoteóza Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, nástěnná malba, 1759, Kroměříž, Arcibiskupský zámek, velký knihovní sál

Josef Stern

Sv. Peregrin (ústřední výjev), 1755–1760, Brno, farní kostel sv. Jakuba Většího


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 17. 6. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022