Můžete si koupit

Vnitřní okruh v současné české fotografii

Přejít do e-shopu

Vnitřní okruh v současné české fotografii

12. 6. — 5. 10. 2014
Muzeum moderního umění | Trojlodí

Repríza dosud nejreprezentativnější výstavy aktuálních tendencí české fotografie a výtvarné tvorby využívající fotografické médium po roce 2000. Přehlídka připravená renomovaným fotografem a historikem fotografie Vladimírem Birgusem, jejíž premiéra se uskutečnila v roce 2013 v Galerii hlavního města Prahy, prezentuje širokou škálu děl s motivy „vnitřního okruhu" – autorské sebereflexe, rodiny, nejbližších lidí a věcí. Zatímco v západoevropské, americké či japonské fotografii mnozí autoři už dlouho ve svých dílech ukazují i ty nejintimnější chvíle svého života a života svých rodin a přátel, v české fotografii se až na malé výjimky takovéto otevřené autoroflexivní záběry či fotografické deníky donedávna příliš neobjevovaly.

Expozice představuje, jak se po roce 2000 stalo toto téma i v české fotografické tvorbě rozšířené a aktuální. Na vybraných dílech ze širokého spektra od tradičního dokumentu a portrétu přes výrazně subjektivně pojatou tvorbu až k fúzím různých stylů a médií chce ukázat zásadní změny, k nimž ve fotografii došlo po nástupu digitálních technologií a jejím úniku z úzkého oborového ghetta. Na výstavě je zastoupeno vice než čtyřicet autorů různých generací od etablovaných tvůrců Ivana Pinkavy, Jiřího Davida, Pavla Máry, Dity Pepe, Pavla Baňky či Veroniky Bromové až po současné studenty a nedávné absolventy různých uměleckých škol. K výstavě, kterou sestavil Vladimír Birgus, vychází katalog s českými a anglickými texty v nakladatelství KANT.

Fotogalerie
Anna Gutová, Gabriel Fragner
Dita Pepe

z cyklu Autoportréty s rodinami, 2003-2011

Dita Pepe

z cyklu Autoportréty s rodinami, 2003-2011

Jiří Hanke

z cyklu Otisky generací, 2009

Libuše Jarcovjáková

Máma - 974 dní, 2010-2012

Libuše Jarcovjáková

Máma - 974 dní, 2010-2012

Libuše Jarcovjáková

Máma - 974 dní, 2010-2012

Michaela Čejková

Bez názvu, 2011-2012

Michaela Čejková

Bez názvu, 2011-2012

Pavel Mára

Rodina: Triptychy, 1991-2011

 

Pavel Mára

Rodina: Triptychy, 1991-2011

Petr Willert

Bez názvu, 2010-2012

Petr Willert

Bez názvu, 2010-2012

Petra Malá Miller

z cyklu Podlahou k nám pronikal hlas, samotným slovům ale nebylo rozumět, 2009-2010

Petra Malá Miller

z cyklu Podlahou k nám pronikal hlas, samotným slovům ale nebylo rozumět, 2009-2010

Petra Steinerová

z cyklu Táta, 2005-2007

Petra Steinerová

z cyklu Táta, 2005-2007

Radek Brousil

John, ze souboru Separated by the Ocean, 2007

Václav Podestát

z cyklu Štěpán, 2003

Vendula Knopová

z cyklu Tři, 2007-2012

Veronika Šrek Bromová

Trinity, Příběhy z Planety Chaos, 2008-2012

Video
Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Středa | 28. 2. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022