Animační programy pro dospělé
Nevšední zážitek z netradičního pobytu v galerii u nás mohou zakusit i dospělí. Během animací, jimiž doprovázíme vybrané krátkodobé výstavy, se jednak dozvíte leccos zajímavého o vybraných exponátech, ale také se pod vedením muzejního pedagoga můžete sami tvůrčím způsobem podílet na průběhu programu v rámci výtvarných a dramatických etud.

Komentované prohlídky aktuálních výstav
Aktuální výstavou provádí její kurátor, případně jiný fundovaný umělecký historik.

Výtvarné akce s umělci
U nás můžete tvořit i přímo s autory aktuálních výstav. Workshopy vedené samotnými vystavujícími umělci jsou velmi atraktivní a otevřené nejširšímu publiku.

Víkendové dílny
Pestrou nabídku vzdělávacích programů k aktuálním výstavám často doplňujeme o víkendové tvořivé dílny pro děti s doprovodem nebo pro dospělé. Vycházíme vždy z tematického zaměření výstav a workshopy vedeme buď sami, nebo ke spolupráci zveme renomované odborníky a externí lektory.

Příležitostné akce
Speciálním programem myslíme na své návštěvníky také u příležitostí Muzejní noci, Dnů evropského dědictví, Noci kostelů nebo státních svátků. Výtvarné happeningy, komentované prohlídky, koncerty – takový bývá náš doprovodný program.

VSTUPTE, PROSÍM!

Speciální program pro dospělé návštěvníky stálé expozice Století relativity

VYUŽITÍ 3D PERA VE VÝTVARNÉ TVORBĚ

WORKSHOP POD VEDENÍM MGR. ART. DAVIDA MEDKA

WORKSHOP JE JIŽ PLNĚ OBSAZEN!


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Sobota | 2. 12. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022