Můžete si koupit

Šikmý úhel. Holandská a československá avantgarda

Přejít do e-shopu

Šikmý úhel. Holandská a československá avantgarda

24 11 2022 - prodlouženo do 26 02 2023
Muzeum moderního umění Olomouc  Galerie

Jedním z velkých témat evropské kultury je hledání univerzálního jazyka. Jaké by to bylo žít ve světě, v němž si všichni navzájem rozumíme? Ve kterém je babylonská věž jenom vtipnou anekdotou? Tuto univerzalitu lze najít například v avantgardní typografii, již představuje Muzeum umění Olomouc do 19. 2. 2023 na výstavě Šikmý úhel, která se opírá o paralely mezi holandskou a českou avantgardou.

Mezi společné rysy umění a designu avantgardy u nás a v Nizozemí patří používání tzv. holandského úhlu s převahou diagonálních linií. „Dutch angle“ je americko-anglický termín pro techniku využívanou ve filmu a fotografii, při němž šikmá poloha kamery naklání horizont. Vzniká tak úhel pohledu podobný naklonění hlavy do strany. Takovýto záběr jednak vyvolává znepokojující, rušivý, dráždivý nebo alespoň oči otevírající efekt, jednak vytváří pocit dynamiky a pohybu. „V dnešní době selfie snímků a videí už je to běžný, triviální prvek. Před sto lety to však byla radikální a revoluční novinka a oblíbený tvůrčí postup evropské avantgardy, neboť se vědomě odchyloval od konvenční praxe v malířství, kde býval horizont vodorovný jako plátno na malířském stojanu. Snažil se zkoumat, experimentovat a rozvíjet tzv. nové vidění,“ vysvětluje autor výstavy Hubert van den Berg, který se specializuje na evropskou avantgardu. 

Při přípravě výstavy využil konkrétní historickou událost – návštěvu profesora Státní umělecké akademie v Haagu a grafického designéra Paula Schuitemy v Brně, kde v lednu 1936 proslovil dvě přednášky věnované experimentální filmové tvorbě a moderní holandské fotografii. Uvedl také sérii krátkých experimentálních filmů. Ty všechny spojuje diagonála, která jde napříč časem i prostorem.

Je důležité si uvědomit, že tento „šikmý úhel“ protíná celou střední Evropu, za niž bylo považováno území od pobřeží Severního moře až po západní Ukrajinu (do roku 1918 součást rakouské Haliče). Podobně jako českou a nizozemskou avantgardu by bylo možné dokumentovat i aktivity mezi dalšími částmi Evropy. Avantgardní iniciativy, jako byl Devětsil v Čechách nebo De Stijl v Holandsku, se zpočátku setkávaly na místní úrovni spíše s opovržením a posměchem. „Hledání podobně smýšlejících umělců proto vyžadovalo obrátit se do zahraničí. Jednotliví autoři se začali spojovat prostřednictvím malých programových časopisů, které sloužily jako hlásné trouby jejich iniciativ i jako společná fóra výměny názorů. Belgický umělec Michel Seuphor označil v 50. letech zpětně za páteř tohoto fóra zhruba třicet časopisů po¬cházejících z velké části právě ze střední Evropy počátku dvacátého století. Mezi nimi byly i Pásmo (1924–1926), Disk (1923–1925) a Stavba (1922–1938) na straně jedné a De Stijl (1917–1928) a The Next Call (1923–1926) na té druhé,“ říká Hubert van den Berg.

V expozici je zastoupena – vedle osobností československé moderny, jako jsou Zdeněk Rossmann, Karel Teige, Jaromír Funke nebo Karel Kašpařík – řada reprezentantů západoevropské avantgardy včetně samotného Schuitemy, Pieta Zwarta nebo Emmy Andriesse, respektive středoevropských odrodilců jako je Éva Besnyő.

Projekt věnovaný diagonále na pomezí grafického a významového prvku, je součástí celoroční dramaturgické linie Muzea umění Olomouc – Středoevropského fóra, věnované vztahu „domova a světa“. K výstavě Šikmý úhel vychází také osmačtyřicetistránkový česko-anglický sbírkový katalog.

O AUTOROVI VÝSTAVY

Hubert van den Berg je nizozemský filolog, literární vědec, vysoko¬školský pedagog, nederlandista a specialista na evropskou avantgardu. Je jedním z hostů SEFO – v návaznosti na starší projekty Muzea umění Olomouc připravené ve spo-lupráci s Kassákovým muzeem („Rozlomená doba 1908–1928. Avantgardy ve střední Evropě“ nebo „Universum. Trienále SEFO 2021“). Také on reprezentuje takzvaně externí hlas „moder¬ního“ světa. Od roku 2016 působí na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde vyučuje na Katedře nederlandistiky.

VÝSTAVA: Šikmý úhel. Holandská a československá avantgarda
VERNISÁŽ: 24 11 2022 v 18:30

TRVÁNÍ: do 19 02 2023
MÍSTO: Muzeum moderního umění – Galerie
AUTOR: Hubert van den Berg
KURÁTORKA: Barbora Kundračíková
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ: Vlastimil Sedláček
GRAFICKÝ DESIGN: Vladimír Vaca
PŘEKLAD: David Gaul, Barbora Kundračíková

Exponáty zapůjčili mimo jiné:
Bundesarchiv/ Filmarchive
EYE Filmmuseum Rotterdam
Fotomuseum Rotterdam
Leiden University
Maria Austria Instituut | MAI
Muzeum města Brna / Brno City Museum

 

Fotogalerie
Pohled do výstavy

Foto: MUO/ Zdeněk Sodoma

Lajos Kassák

MA, 60. léta 20. stol.

Otakar Lenhart

Autoportrét, 1935

Pohled do výstavy

Foto: MUO/ Zdeněk Sodoma

Jaromír Funke

Kompozice - sklo a koule (Zátiší s míčkem), 1923

Pohled do výstavy

Foto: MUO/ Zdeněk Sodoma

George Bernard Shaw

Obrácení kapitána Brassbounda, typografie a obálka Ladislav Sutnar, 1932

Pohled do výstavy

Foto: MUO/ Zdeněk Sodoma

Paul Schuitema

 Reklama pro De 8 en Opbouw, 1935

Pohled do výstavy

Foto: MUO/ Zdeněk Sodoma

Paul Schuitema

Typografie, obálka De 8 en Opbouw, 1935

Poštovní známka Nizozemsko 1947

Cena 2 centy, návrh Eva Besnyö, typografie Wim Brusse, tisk Joh. Enschedé en Zonen

Poštovní známka Nizozemsko 1947

Cena 4 centy, návrh Eva Besnyö, typografie Wim Brusse, tisk Joh. Enschedé en Zonen

Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Pátek | 19. 7. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022