SEFO - co chceme

Na projektu se podílejí profesionálové, odborníci z různých oborů humanitních věd společně se současnými umělci. Činnost Fóra opíráme o tematické expozice využívající bohaté sbírky Muzea umění Olomouc a dlouhodobé zápůjčky partnerských institucí. Výstavy a expozice budou vždy doplňovat setkání, konference a workshopy věnující se společným otázkám středoevropského kulturního regionu, tvůrčích přístupů i způsobů jejich reflexe a dokumentace.

Fórum zároveň počítá s výrazným zastoupením živých uměleckých forem, a to díky spojení s někdejším Divadlem hudby, které se po rekonstrukci přesune do bývalého kina Central a převezme i jeho název. To umožní začlenění řady cílených doprovodných programů a festivalových forem, připravovaných mimo jiné ve spolupráci s domácími partnery (Academia film Olomouc, Přehlídka animovaného filmu, Divadelní Flora, Jeden svět, Ekologické dny Olomouc, DOX ad.).

Publikační činnost se koncentruje v produkci katalogů doprovázejících jednotlivé výstavy a sbírky, v monografických titulech, odborných a populárně naučných textech v periodikách a v rámci CEAD (Central European Art Database). V roce 2021 zahájíme samostatnou ediční řadu připravovanou ve spolupráci s Univerzitou Palackého. Jejím prvním titulem je kniha Erharda Buseka a Emila Brixe Mitteleuropa revisited: Warum Europas Zukunft in Mitteleuropa entschieden wird.

NEJSME NA TO SAMI

Na projekt takového rozsahu, jaký předpokládáme u Fóra, bychom si netroufali bez pomoci husté sítě českých a zahraničních partnerských institucí a spolupráce s odborníky ve všech středoevropských zemích. Fórum může počítat s podporou státních, regionálních i městských kulturních a vzdělávacích institucí a soukromých subjektů. Děkujeme za to!

Česká republika

• Ministerstvo kultury ČR
• Olomoucký kraj
• Statutární město Olomouc
• Arcibiskupství olomoucké
• Univerzita Palackého v Olomouci

Slovensko

• Slovenská národná galéria
• Galéria mesta Bratislavy
• Východoslovenská galéria Košice

Polsko

• Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
• Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków

Maďarsko

• Ludwig Múzeum Budapest
• Janus Pannonius Museum Pécs


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Sobota | 13. 4. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022