Trienále SEFO 2024: MOMENTY

27 06 2024 – 31 12 2024
Muzeum umění Olomouc

Trienále současné středoevropské kultury a umění je formátem, který Muzeum umění Olomouc připravuje v rámci programu Středoevropského fóra (SEFO). Muzeum geograficky i významově nestálý region střední Evropy dlouhodobě zkoumá a zaměřuje na něj také svou akviziční činnost. Trienále je příležitostí překročit hranici dějin starého a moderního umění směrem k umění současnému, bez něhož by reflexe fenoménu střední Evropy nebyla úplná.

KONCEPT/

Trienále SEFO 2024 navazuje na první ročník, který proběhl v roce 2021 a nesl podtitul UNIVERSUM. Jeho cílem bylo hledat a prověřovat možné spojnice a pevné body struktury světa, ve kterém žijeme. Obecnou platnost časové a prostorové dimenze UNIVERSA v Trienále SEFO 2024 konkretizujeme, přičemž čas a prostor uchopujeme prostřednictvím uměleckohistorických kategorií. Umění, architekturu a jejich prostředí pozorujeme v reálném čase, avšak s akcentem na režimy historicity a interpretační rámce, které jim jsou nebo byly přisuzovány.

Časová linie ve zpětném pohledu i ve vyhlídkách do budoucnosti skýtá mnoho MOMENTŮ, kdy zvolené, analyzované a pojmenované pevné body ztrácejí svoji platnost a stabilitu, kdy procházejí proměnou vnímání, přijetí, nebo dokonce krizí. Objekty, jimž věnujeme pozornost v Trienále SEFO 2024, reprezentuje sestava pojmů, které si vypůjčujeme od historika umění, teoretika a kurátora Octaviana Eşanu. Jeho triádu Monument—Document—Mockument v koncepci Trienále adaptujeme a poměřujeme aktuálním pojmem momentálnosti.  

MOMENTY pro nás představují nejen nestálé body na časové ose, umožňují zkoumat a srovnávat zkušenosti, dlouhé procesy i kritické obraty. Trienále chce pracovat právě s těmi momenty, kdy se dotýkáme vlastní historie a paměti, a kdy konstruujeme jejich obraz skrze umění a architekturu.

• MONUMENTY v koncepci Trienále reprezentují domnělé jistoty minulosti i současnosti. Představme si památníky, památky i celé chráněné komplexy jako produkty společenských dohod nebo dějinných konstruktů, zkoumejme objekty hodné i nehodné ochrany, hmotné i nehmotné, materializovanou paměť a péči o ni nebo její absenci.

• Nástroje, které používáme k systematizaci poznání paměti (a v tomto místě se přímo dotýkáme podstaty pořadatelské instituce), zastřešujeme pojmem DOKUMENT. 

• Nástrojem experimentu je MOCKUMENT, který vnáší do interpretačních procesů mystifikaci nebo ironii, zpochybňuje mýty opírající se o realitu dosud jednoznačných faktů. 

OTÁZKY/

Umíme se osvobodit od minulosti, nahlédnout sami sebe v současném okamžiku a v aktuálním měřítku? Které momenty ze současné přítomnosti chceme projektovat do budoucnosti? Které díry čí trhliny dneška nám budoucnost vytkne? Jakou formu by měly mít monumenty dneška a je to vůbec téma? Co všechno ještě budeme chránit? Jaká jsou úskalí archivace současnosti a jaká bude role minulosti v budoucnosti? 

Trienále připravujeme jako kolektivní výstavní projekt z řady vzájemně provázaných tematických částí. Hlavní kurátorská “osa momentů” v prostorách budovy Muzea moderního umění se opírá o sestavu pojmů MONUMENT – DOKUMENT – MOCKUMENT. Každou kapitolu reprezentují umělecké osobnosti, v jejichž práci sledované téma rezonuje. Pozvali jsme ke spolupráci

současné středoevropské umělce a umělkyně: Zsolt Asztalos, Michaela Černická, Tomáš Džadoň, Andreas Fogarasi, Karolina Grzywnowicz,

Martin Horák, Aglaia Konrad, Robert Kuśmirowski, Daria Lytvynenko, Dorit Margreiter Choy, Ilona Németh, Tobias Putrih, Jasmin Schaitl, Martin Zet, Vojtěch Radakulan, Ala Savashevich, Matěj Smetana, Jakub Tajovský, Tomáš Vaněk a další.

S pomocí archivních sond z vlastních sbírek a dialogů s nimi téma zpřesníme. Příkladná umělecko-historická sonda vzejde ze spolupráce a interakcí Muzea umění Olomouc s Kunstmuseum Bochum (DE), jež disponuje významnou sbírkou středoevropského umění druhé poloviny 20. století.

Dalšími klíčovými partnery Trienále se zacílením na architekturu, urbanismus, sdílený prostor a památkovou péči jsou Galerie VI PER v Praze, Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, Vysoká škola uměleckoprůmyslová a Akademie výtvarných umění v Praze.

Trienále doplní dramaturgická linka nově otevřeného kulturního prostoru Central v Muzeu umění Olomouc, nevýstavní program se objeví na řadě lokací mimo muzeum. Trienále a jeho téma infiltruje další vzdělávací a výstavní instituce (Univerzita Palackého v Olomouci, Galerie Caesar, Galerie XY, Basement project) a festivaly (Academia Film Olomouc, PAF, Divadelní Flora, Cena Václava Buriana, Das Filmfest). Podstatnou součástí Trienále je vlastní vizuální identita (publikum.design - Anežka Hrubá Ciglerová, Nikola Wilde a Richard Wilde) a architektonické řešení (Ellement). 

KLÍČOVÁ SLOVA/

MONUMENT, DOKUMENT, MOCKUMENT, HISTORICITA, minulost, SOUČASNOST budoucnost, MOMENT, věčnost, PAMĚŤ, dědictví, PAMÁTKOVÁ PÉČE, EXPERIMENTální památková péče, kritická péče, ŽIVÁ PAMÁTKA, AUTENTICITA, HISTORICKÉ CENTRUM, SÍDLIŠTĚ, PŘEDMĚSTÍ, PŘÍMĚSTSKÁ KRAJINA, VEŘEJNÝ PROSTOR, lokální - globální, OCHRANA, ochranářství

Trienále SEFO připravují 

Martina Mertová, Jakub Frank, Martin Fišr, Barbora Kundračíková, Gina Renotière, Klára Jeništová, Štěpánka Bieleszová, Ladislav Daněk, Šárka Belšíková, Miroslav Kindl, Alexandr Jeništa, Marek Šobáň, David Hrbek, Denisa Tessenyi, Hana Lamatová, Renáta Chalupová a další

KONTAKT/

SEFO / Středoevropské fórum Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc
tel.: +420 585 514 111
info@muo.cz

kurátorka trienále MARTINA MERTOVÁ 
+420 585 514 212
+420 777 576 087
mertova@muo.cz


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Pátek | 19. 7. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022