Kontakt pro novináře:

Mgr. Tomáš Kasal
Tiskový mluvčí
(+420) 585 514 282, (+420) 602 671 477
kasal@muo.cz

Následujte nás

Výstava nabídne proměny Zdíkova paláce i pohled na pohřební schrány Přemyslovců

TISKOVÁ ZPRÁVA | 6. 9. 2018

VÝSTAVA | Zde se nacházíte. Václavské náměstí v proměnách času
VERNISÁŽ | 6. 9. 2018 v 18.30
TRVÁNÍ DO | 7. 10. 2018
MÍSTO | Arcidiecézní muzeum Olomouc, Galerie
KURÁTOŘI  | Simona Jemelková, Miroslav Kindl, Leoš Mlčák
AUTOŘI TEXTŮ | Jana Hrbáčová, Simona Jemelková, Miroslav Kindl, Leoš Mlčák, Martina Potůčková
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Vladimír Vaca
KONZERVÁTORSKÉ PRÁCE | Hana Kostková

Vývoj a historickou úlohu jednoho ze tří olomouckých kopců nad řekou Moravou představí v Arcidiecézním muzeu nová výstava Zde se nacházíte s podtitulem Václavské náměstí v proměnách času. Ve třech částech ukáže jednak přestavby nejvýznamnější středověké památky návrší, tzv. Zdíkova paláce, za posledních 100 let včetně nyní připravované stavební úpravy. Dále představí nedávno nalezený historický poklad – schrány, v nichž byly uloženy pozůstatky olomouckých údělných knížat a osobností Klášterního Hradiska. A navíc zde budou velkoformátové fotografie míst, která byla (podobně jako Přemyslovský hrad a Arcidiecézní muzeum Olomouc) oceněno prestižním označením Evropské dědictví.

Stavební úpravy Zdíkova paláce

Zdíkův palác zkoumali v průběhu 20. století několikrát historici umění i archeologové, a navíc byl předmětem stavebních úprav. V souvislosti s prohlášením celého areálu národní kulturní památkou v roce 1962 a snaze zpřístupnit jej veřejnosti, rozpracoval do roku 1969 architekt Jan Sokol společně s Miloslavem Burianem studii jasně odlišující moderní zásahy od původních struktur. Díky tomu bylo možné v 70. a 80. letech například zvednout střechy nad ambitem, odkrýt románská okna a vestavět ochoz pro návštěvníky paláce. 

Další adaptace se týkaly v letech 1998 až 2006 budov kapitulního děkanství kvůli rozhodnutí zřídit zde Arcidiecézní muzeum. Nyní je nachystána druhá fáze rekonstrukce areálu. V podkroví hlavní budovy děkanství by měly vzniknout další výstavní prostory a nově navržené je i zpřístupnění Zdíkova paláce. Autorem přestavby je architekt Jan Šépka, který se podílel již na první fázi rekonstrukce. Šépka navazuje na původní Sokolův záměr a do prostor paláce vkládá prvky, které se jasně odlišují od stávajících historických částí. Při tvorbě nových prvků se záměrně omezuje na beton, sklo a kov, tedy moderní materiály, které se ve středověku v této formě nepoužívaly. Dotváří tak pestrý areál, kde lze vnímat hodnoty v neopakovatelné koláži stylů a rozmanitého tvarosloví architektury.

Pohřební schrány olomouckých Přemyslovců

Téměř tisíc let staré ostatky pravděpodobně přemyslovských knížat, zakladatelů olomouckého Klášterního Hradiska Oty I. (1045 - 1087), Oty III. (1122 -1160), jejich manželek Eufemie a Durancie, olomouckého biskupa Jana III. († 1157) a premonstrátského opata na Hradisku Roberta I. († 1269) znovuobjevili koncem minulého roku v kostele sv. Štěpána Prvomučedníka v Klášterním Hradisku zdejší farář Bedřich Přemysl Hanák a historik umění Leoš Mlčák.

Zatímco ostatky odvezli archeologové začátkem letošního srpna k dalšímu zkoumání do Prahy, cínový sarkofág a malovanou dřevěnou schránu, v níž byly kosti uloženy, si mohou zájemci prohlédnout na výstavě.

Ostatky nejstarších olomouckých Přemyslovců mají také přímý vztah k Václavskému náměstí – v 15. století byly dočasně umístěny v katedrále sv. Václava. Důvodem bylo zřejmě to, že husité zničili klášterní kostel na Hradisku, kam se ostatky vrátily až v 17. století. Ovšem během Třicetileté války zde zřejmě švédští vojáci hledali cennosti, a tak násilím otevřeli kryptu a tělesné pozůstatky v areálu rozházeli. Zachránili je za opata Bedřicha Schinalia, kdy je pietně vložili do cínové schránky.

Velkoformátové fotografie – European Heritage Label

Arcidiecézní muzeum Olomouc je společně s Přemyslovským hradem v rodině 38 významných evropských lokalit, které získaly prestižní ocenění European Heritage Label. Nyní je budou mít lidé možnost zhlédnout všechny na velkoformátových fotografiích.

Označení Evropské dědictví přibližuje místa s historickými a kulturními milníky spojujícími obyvatele i jednotlivé státy Evropské unie. Umožňuje cestovat nejen v čase, ale i po jednotlivých zemích od archeologických nalezišť k architektuře, od středověkých hradů k folklórním tradicím a krásným uměním. Během chvíle je tak možné navštívit klášter Cluny ve Francii, Archiv Koruny aragonské ve Španělsku či proslulé gdaňské loděnice v Polsku a dozvědět se přitom více o těchto místech.

Výstavu společně pořádají Zastoupení Evropské komise v České republice, Muzeum umění Olomouc a Národní památkový ústav, který je současně národním koordinátorem ocenění. Označení Evropské dědictví je součástí evropského programu Kreativní Evropa. 

Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 17. 6. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022