Kontakt pro novináře:

Mgr. Tomáš Kasal
Tiskový mluvčí
(+420) 585 514 282, (+420) 602 671 477
kasal@muo.cz

Následujte nás

MUO: plánované výstavy v roce 2021

TISKOVÁ ZPRÁVA | 28. 1. 2021

Od podzimu minulého roku jsme zahájili velmi zajímavé výstavy, které však veřejnost mohla spatřit prakticky jen ve dvou prosincových týdnech. Proto jsme se je rozhodli prodloužit, neboť věříme, že budeme moci dohledné době otevřít. Netýká se to bohužel výstavy 1673 | Kabinet pro biskupa, protože Arcidiecézní muzeum Olomouc musíme kvůli stavebním úpravám na více než rok uzavřít.

Výstavy pokračující z roku 2020

O městě krajině umění | Olomouc 1919 – 1989
22. 10. 2020 – 9. 5. 2021 (původně do 7-3. 2021), Trojlodí

Urbanistické, architektonické a výtvarné dění v Olomouci v letech 1919 až 1989 včetně krajinného rámce v širším okolí. Materiálově pestrá expozice zahrnuje výtvarná díla (sochy, malby, kresby, grafiky, fotografie), architektonické a urbanistické plány i modely.

Matej Krén: Mnemocinema
12. 11. 2020 – 23. 5. 2021 (původně do 21. 3. 2021), Salon, Kabinet

Matej Krén patří k mezinárodně nejznámějším slovenským výtvarníkům. V Muzeu umění vytvořil dvě rozsáhlé instalace. Pasáž Mnemocinema tvoří pohybující se projekce na LCD monitorech, kde se pasáž stává virtuální realitou s předstíranou přítomností knih. Druhou instalací je Amnezitář vytvořený z vyřazených knih, které prošly destrukčním procesem zastaveným těsně před jejich zničením. 

Jiří Kolář: Babyluna
1. 10. 2020 – 25. 4. 2021 (původně do 3. 1. 2021), Galerie

První výstava kompletního souboru textogramů Jiřího Koláře (1914-2002) s názvem Babyluna je důležitým klíčem k poznání autorovy rané tvorby. Kolář zde na padesáti pěti listech propojuje techniky obrazové konfrontáže s autorskými epigramy. Výstava nabízí hlubší vhled do asociativního a metaforického myšlení autora spojeného s uměleckou tvorbou na pomezí poezie a výtvarného umění.

Výstavy roku 2021

Vzhledem k uzavření Arcidiecézního muzea Olomouc kvůli stavebním úpravám bude sloužit k výstavní činnosti pouze Muzeum moderního umění a Arcibiskupský zámek v Kroměříži.

Trienále SEFO 2021
24. 6. 2021 – 2. 1. 2022, Muzeum moderního umění

Trienále současného středoevropského umění je novým formátem, který Muzeum umění Olomouc připravuje v rámci programu Středoevropského fóra (SEFO). První ročník se pod názvem Universum věnuje způsobům poznávání a organizace světa. Vzhledem k aktuálním okolnostem je program rozprostřen do celého roku 2021 s přesahy v letech 2020 a 2022 a zahrnuje drobnější cílené akce.

Přehlídka je otevřená strategickým partnerům, mezi které patří Univerzita Palackého, Galerie Caesar, Academia film Olomouc, Divadelní Flora Olomouc, PAF, Art Brut Film Festival nebo Ekologické dny Olomouc, ale také Ludwig múzeum v Budapešti, Kunstmuseum Lentos v Linzi nebo Mezinárodní centrum kultury v Krakově. 

Trienále sleduje především projevy současné umělecké praxe, jde proto napříč médii a přístupy. Nicméně klíčovým médiem bude papír jako nástroj umělecké tvorby i přemýšlení vůbec. Hlavní expozice budou v Muzeu moderního umění. Jedná se o Universum, představující výběr autorů (Nikolaus Gansterer, Ádám Albert, Uršula Berlot Pompe, Jana Gunstheimer, Ondřej Přibyl, Jaro Varga, Anna Witt ad.) reflektujících otázky vztahu vědy a umění, strukturování známého světa a jeho vizualizace. Součástí Universa jsou také menší kurátorské projekty věnované Pavlu Büchlerovi, současnému středoevropskému fotodokumentu (Hunted) nebo systematice lidského těla (Human Records). Druhá velká výstava bude monografická a představí výjimečnou osobnost SEFO, průkopníka počítačového umění v Polsku, Jana Pamułu (* 1944).

Výstavní projekt expanduje i do města. V  proluce vedle muzea vznikne během července a srpna letní scéna, na podzim pak bude sloužit instalaci Dana Gregora (INITI) Tichý křik. Do veřejného prostoru pak vstupují samostatné projekty Universum OUTDOOR připravený ve spolupráci s Ateliérem experimentální tvorby FA VUT, Projekt Nástěnka věnovaný plakátovacím plochám nebo hudební instalace a workshop Slyšet jinak. Pop-up program a infopoint vznikne v partnerské Galerii Caesar, která také připravila vlastní výstavní plán zahrnující kromě výstav i sérii veřejných akcí.

Hlavní program Trienále se uskuteční od 24. června 2021. do 2. ledna 2022. Už v závěru minulého roku však v jeho rámci proběhla v Galerii Caesar výstava Terezinalia: Archeologie změny (Andere Seite Studio), na kterou v tuto chvíli navazuje další, nazvaná Domýšlet & Rozpoznávat (7. leden - 28. únor 2021).

Výstavy v Arcibiskupském zámku v Kroměříži

Vzhledem ke stavebním úpravám Arcibiskupského zámku v Kroměříži jsou začátky plánovaných výstav pouze orientační.

Panna Marie Křtinská
26. 3. 2021 – květen/červen 2021

Výstava představí nově zrestaurovaný obraz sochy Panny Marie, která původně stála v kostele ve Křtinách. Na příkladech tisků, modlitebních knih či grafik přiblíží podobu a rozvoj úcty k milostným obrazům Panny Marie 17. – 19. století.

Středověké rukopisy Kroměřížské knihovny 
květen/červen – srpen/září 2021

Návštěvníci budou moci spatřit vzácné rukopisy z 9. až 16. století doplněné nově objevenými zlomky rukopisných knih. Mnoho exponátů bude vystaveno poprvé, z těch známých můžeme připomenout např. remešský Sakramentář z poslední třetiny 9. století či českou Duchkovu bibli z roku 1433. Rukopisy se budou postupně obměňovat, protože takto vzácné knihy nemohou být vystaveny déle než měsíc.

Bartoloměj Paprocký z Hlohol
duben – říjen 2021

Polský a český historik, heraldik a genealog Bartoloměj Paprocký z Hlohol (1540/1543-1614) v Kroměříži napsal Zrcadlo slavného markrabství moravského, zásadní dílo týkající se moravské šlechty zobrazující stručnou genealogii rodů a jejich erby.

Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Pátek | 19. 7. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022