Můžete si koupit

Olomoucké baroko III.

Přejít do e-shopu

Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let 1620–1780

18. 11. 2010 – 3. 4. 2011
Arcidiecézní muzeum Olomouc | Galerie 
Muzeum moderního umění | Trojlodí, Galerie, Salon

Cílem interdisciplinárně koncipované výstavy je komplexní zpracování historie a zejména výtvarné kultury města Olomouce a regionu v období baroka, tedy v 17. a 18. století. V tomto období prožila Olomouc po zkáze Třicetileté války jedno z nejvýraznějších období kulturního vzepětí. Můžeme proto mluvit o specifickém fenoménu a odstínu barokní kultury města Olomouce, jejíž podobu spoluutvářely vlivy z Itálie, Podunají a sousedních Čech i Slezska, ale zejména lokální specifika. Mezi klíčové protagonisty, určující místní kulturu a umění, patřily zejména instituce olomouckého biskupství a jezuitské univerzity a široké duchovenské prostředí (kláštery, farnosti), ale na druhé straně vlastní měšťanské prostředí se svou kulturou a rovněž i složka vojenská, související s přeměnou Olomouce na moderní evropskou pevnost. Výstava shromáždí sbírkové předměty především z církevních fondů, zvláště z Arcibiskupství olomouckého a řady farností a řádových kongregací. Bude však využívat i spolupráce s muzejními institucemi. Připravovány jsou i zápůjčky se zahraničí. Klíčovým partnerem je vedle Arcibiskupství olomouckého a Univerzity Palackého zejména Vlastivědné muzeum v Olomouci, které připraví k expozicím MUO pendant výstavy v rámci svých výstavních prostor, zaměřený na měšťanskou kulturu olomouckého baroka. Výrazem tohoto úsilí po syntetickém zmapování tématu „olomouckého baroka“ jako specifického kulturního fenoménu bude reprezentativní katalog zpracovávaný více než padesáti odborníky.

Fotogalerie
Paul Troger

Svatý Petr při souboji se Šimonem Mágem, 30. léta 18. století, Račice (farnost Hrotovice), kostel sv. Václava

Ondřej Zahner – dílna

Oltář s Pannou Marií Svatokopeckou, 1. polovina 40. let 18. století, Olomouc, kostel sv. Michala 

Jan Grünsklee, Ferdinand Naboth

Zemský glóbus, 1695 –1697, Vlastivědné muzeum v Olomouci

Model Čestného sloupu Nejsvětější Trojice

1766, dřevo, Vlastivědné muzeum v Olomouci

Měšťanská truhlice

1670, Vlastivědné muzeum v Olomouci

Kapesní hodinky

1730, Vlastivědné muzeum v Olomouci 

Střelecký terč – Svatební scéna

1732, Vlastivědné muzeum v Olomouci

Odpočinek na útěku do Egypta 

Antverpy, dílna Van Der Goten (?), 1680-1690, vlněná a hedvábná příze, Restaurováno: 2008-2009 – Odpočinek na útěku do Egypta (Moravská gobelínová manufaktura Valašské Meziříčí), Arcibiskupství olomoucké

 

František Vavřinec Korompay (1723 Rohatec – 1779 Brno) – okruh

Slavnostní vjezd ­kardinála Ferdinanda Julia Troyera z Troyersteinu do Olomouce, 1783 (?), Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži

Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let 1620–1780

instalace výstavy v Arcidiecézním muzeu Olomouc

Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let 1620–1780

instalace výstavy v Arcidiecézním muzeu Olomouc

Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let 1620–1780

instalace výstavy v Arcidiecézním muzeu Olomouc

Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let 1620–1780

instalace výstavy v Arcidiecézním muzeu Olomouc

Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let 1620–1780

instalace výstavy v Arcidiecézním muzeu Olomouc

Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let 1620–1780

instalace výstavy v Arcidiecézním muzeu Olomouc

Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let 1620–1780

instalace výstavy v Muzeu moderního umění

Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let 1620–1780

instalace výstavy v Muzeu moderního umění

Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let 1620–1780

instalace výstavy v Muzeu moderního umění

Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let 1620–1780

instalace výstavy v Muzeu moderního umění

Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let 1620–1780

instalace výstavy v Muzeu moderního umění

Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let 1620–1780

instalace výstavy v Muzeu moderního umění

Olomoucké baroko | Výtvarná kultura let 1620–1780

instalace výstavy v Muzeu moderního umění

Video

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Úterý | 5. 12. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

9 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022