Obrazy

Podsbírka obrazů má tři víceméně samostatné části – kolekci starého umění, kolekci 19. století a kolekci 20. a 21. století. Do roku 1990 měla podsbírka jednoho kurátora. Po roce 1990 vznikla nejprve kurátorská pozice pro umění 20. století, později pak pro staré umění a v nedávné době pro umění 19. století. Kurátorkou souboru nizozemského a italského malířství je od roku 1997 Gabriela Elbelová. Kurátorkou kolekce středoevropského malířství je od roku 2003 Martina Potůčková, která je od roku 2011 zároveň kurátorkou malířství 19. století. Tento soubor, čítající přes 200 maleb, se v současnosti  vědecky zpracovává. Podoba dnešní kolekce starého malířství Muzea umění Olomouc se splétá ze tří různých zdrojů. Nejvýznamnějším a nejpočetnějším celkem s největší historickou kontinuitou je sbírka Arcibiskupství olomouckého, jejíž značnou část Muzeum umění Olomouc spravuje prostřednictvím Arcidiecézního muzea v Olomouci a v Kroměříži. Počátky a de facto i vrchol této sbírky spadají do období episkopátu Karla II. z Liechtensteinu-Castelcorna (1624/1664–1695). Jejím základem byly části sbírek popraveného anglického krále Karla I. a Thomase Howarda z Arundelu zakoupené od kolínských obchodníků s uměním bratří Imstenraedů v roce 1673. Vedle toho získal i menší sbírky a uskutečňoval také jednotlivé nákupy prostřednictvím uměleckých agentů či nakupoval přímo u soudobých umělců. Největším skvostem kolekce je Tizianovo plátno Apollo a Marsyas z pozdního období umělcovy tvorby. Novým impulzem v rozšiřování biskupské kolekce pak byly zejména nákupy arcibiskupa Bedřicha z Fürstenbergu (1813/1853–1892), Theodora Kohna (1845/1893–1904/1915) a Leopolda Prečana  (1866–/1923–1947). Sbírka starého umění Muzea umění Olomouc čítá přes 30 obrazů italského malířství 14.–18. století a nizozemského malířství 16.–18. století a téměř 90 obrazů středoevropského malířství 16.–18. století, přičemž má svůj původ v několika olomouckých uměleckých sbírkách. Základem byla část umělecké sbírky Krajského muzea v Olomouci, dále sbírky Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci a Umělecké galerie hlavního města Olomouce, zabavený církevní majetek a neidentifikovatelné poválečné konfiskáty. Mezi lety 1952–1989 bylo pro sbírku starého umění získáno několik nových děl, od roku 1990 potom systematická akviziční politika Muzea umění Olomouc umožnila uskutečnění významných nákupů, které tuto kolekci nemálo obohatily (Mathäus Gundelach, Pier Francesco Mola, Pietro della Vecchia ad.). Důležitou a v mnohém rozvíjející a doplňující již zmíněné dvě části sbírky je také její třetí část, soukromá kolekce dlouhodobě deponovaná v Muzeu umění Olomouc, jejíž těžiště tkví převážně v nizozemském barokním malířství. V souboru obrazů 20. a 21. století je spravováno přes 2 500 exponátů. Od roku 1990 do konce roku 2013 muzeum získalo přes 600 obrazů či děl přiřazených do této kategorie. Od roku 1990 je jejím kurátorem Ladislav Daněk (předtím ji vedli Jaromír Lakosil, Zdeněk Pospíšil a Michal Soukup). Kvalitativní základ kolekce klasické moderny, avantgardy a moderní krajinomalby byl položen do roku 1990. Do roku 1990 byla také vytvořena poměrně ucelená kolekce Skupiny 42. Akviziční politika od roku 1990 je zaměřena vedle občasného doplňování meziválečného umění především na období 1945–1989. Toto období bylo v posledním desetiletí výrazně preferováno v souvislosti se založením Středoevropského fora Olomouc (2006) a záměrem začlenit české poválečné umění do středoevropského rámce. Postupně byly získávány nejen díla od klíčových českých představitelů dobově podmíněných tendencí, ale také od mimořádných solitérů a v neposlední řadě rovněž od autorů, kteří působili či působí v exilu. Stranou akvizičního zájmu nezůstali ani umělci spadající do kolekce art brut, která jako celek je největší a nejkvalitnější sbírkou v českých institucích. Zcela zásadním a v českém galerijním a muzejním prostředí ojedinělým počinem pak bylo důkladně promyšlené získávání děl od významných představitelů poválečné středoevropské výtvarné scény (Slovensko: R. Fila, A. Mlynárčik, M. Dobeš, M. Urbásek, J. Želibská, D. Tóth, O. Laubert, J. Meliš, I. Minárik, K. Bočkayová, M. Bočkay, L. Teren. Maďarsko: I. Nádler, I. Bak, D. Maurer, E. Tot, S. Pinczehelyi, L. Fehér. Polsko: T. Kantor, A. Lenica, J. Mikulski, H. Stażewski, R. Winiarski, J. Kraupe-Swiderska, J. R. Zielinski, W. Pawlak). V současnosti je výběr toho nejlepšího představen v nové stálé expozici Století relativity. Výtvarné umění 1900–2000 ze sbírek Muzea umění Olomouc.

Gabriela Elbelová, Ladislav Daněk

Kontakty:
Mgr. Miroslav Kindl
hlavní kurátor sbírky obrazů - stará malba
kindl@muo.cz
tel.:  585 514 172, 573 334 327

Mgr. Ladislav Daněk
kurátor podsbírky obrazů – 20. a 21. století, MUO
danek@muo.cz
tel.: 585 514 224

Mgr. Gabriela Elbelová
kurátorka sbírky italského malířství 17. a 18. století MUO, AMK
elbelova@muo.cz 
tel.: 585 514 175

Mgr. Martina Potůčková
kurátorka sbírky středoevropského malířství 17. a 18. století MUO, AMK
potuckova@muo.cz
tel.: 585 514 173

Vladimír Pospíšil
správce depozitáře obrazů, MUO
pospisil@muo.cz
tel.: 585 514 238

Fotogalerie
Bohumil Kubišta (1884 Vlčkovice u Hradce Králové – 1918 Praha)

Portrét Jana Zrzavého, 1912

Toyen (Marie Čermínová; 1902 Praha – 1980 Paříž)

Květena spánku, 1931

Václav Radimský (1867 Kolín – 1946 Kolín)

Na rybníku, (1903–1904)

Joos van Cleve (1485 ? –1540/41 Antverpy) – dílenský okruh

Panna Maria s dítětem, (1. třetina 16. století)


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Úterý | 21. 5. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022