Na oslavy výročí Arcidiecézního muzea přivezeme El Greca

AKTUALITA | 27. 1. 2016

Novou stálou expozicí oslaví Arcidiecézní muzeum deset let od svého otevření a Muzeum moderního umění letos dokončí rekonstrukci budovy v Denisově ulici. To jsou vedle výstav hlavní plány Muzea umění Olomouc pro rok 2016. Zásadní je podle ředitele Michala Soukupa také definitivní řešení budoucnosti projektu Středoevropského fóra.

Arcidiecézní muzeum Olomouc oslaví v červnu deset let od svého otevření. Při této příležitosti se dočká komplexní obměny jeho stálá expozice, která v 16 výstavních sálech představuje na 300 uměleckých skvostů z 11. až 18. století ze státních a církevních sbírek. „Desetiletý provoz prověřil možnosti prezentace starého umění v historických prostorách i jeho edukační potenciál. Zkušenosti zúročíme v obměněné expozici. Zaměříme se na větší tematickou provázanost jednotlivých částí, zvýšení atraktivity instalace a jejího obsahu,“ nastínil plány ředitel Soukup. V expozici, která bude slavnostně otevřená 2. června, se objeví i dosud nevystavené exponáty.

Muzeu umění se podařilo prostřednictvím olomouckého arcibiskupství navázat spolupráci s věhlasným Metropolitním muzeem v New Yorku. Na oslavu výročí otevření Arcidiecézního muzea se díky tomu objeví klenot z tamních sbírek. „V těchto dnech dokončujeme jednání s americkou stranou. Máme zájem o dílo světoznámého španělského manýristy El Greca,“ uvedl zástupce ředitele Ondřej Zatloukal.

Obměněnou stálou expozici doplní nový knižní průvodce muzeem a rozšířená bude i nabídka edukačních pomůcek. „Vedle dětského průvodce a kolekce výpravných samoobslužných listů plánujeme vytvoření interaktivní zóny přímo v expozici,“ dodal Zatloukal.

Stavební úpravy a instalace si však podle Soukupa vyžádají omezení provozu pro veřejnost. Od 8. března do 1. června bude expozice uzavřená. „Věříme ale, že nové pojetí návštěvníkům dočasné omezení vynahradí,“ doplnil ředitel.

Ještě před otevřením expozice čeká v dubnu zástupce muzea cesta do Bruselu. Oficiálně zde převezmou plaketu potvrzující udělení titulu Evropské dědictví. Arcidiecézní muzeum se na konci loňského roku stalo vůbec prvním držitelem tohoto prestižního označení. Experti z Evropské komise ocenili jeho jedinečnost, spočívající v rozsahu výstavních prostor, bohatství sbírek, i záměru prezentovat příběhy, které vypovídají o společně sdílených dějinách. „Jsme na tento titul pyšní a věříme, že k nám přivede nové návštěvníky. Současně to ale vnímáme jako závazek. Ještě více musíme dbát na kvalitu výstavních projektů i doprovodných aktivit, tedy edukačních programů a kulturních akcí,“ uvedl Soukup.

Zásadní změnou letos projde i budova Muzea moderního umění. Až do října bude postupně probíhat generální oprava střechy a fasády. Stavební práce již nyní částečně omezují provoz muzea. Uzavřená je například až do konce června stálá expozice Století relativity. Hlavní práce, tedy rekonstrukce fasády, se uskuteční v letních měsících. „Z této změny máme největší radost, protože po třiceti letech provozu se budova konečně dočká důstojné podoby. Oprava přitom zahrnuje i výměnu všech výkladců v přízemí a návrat k původní, jemně okrové barvě barevnosti objektu,“ dodal Soukup. Opravenou budovu chce muzeum veřejnosti představit 27. října, při příležitosti 100. výročí původní rekonstrukce objektu, kterou v roce 1916 navrhl architekt Jaroslav Kovář starší.

Jak ředitel zdůraznil, fasádou investiční plány muzea nekončí. „Stále nás čeká například rekonstrukce bývalého kina Central. Pokud vše dobře půjde, chtěli bychom ji dokončit v roce 2018. A samozřejmě vyvrcholením našich snah by byla realizace Středoevropského fóra Olomouc,“ připomněl Soukup ambiciózní projekt, který počítá se stavbou nového objektu v proluce v sousedství stávající budovy muzea. Stavba měla být hrazena z Integrovaného operačního programu, ale žádost v roce 2011 neuspěla pro údajné nesplnění podmínek přijatelnosti.

Realizaci, která má stát zhruba 350 milionů korun, chce ředitel muzea definitivně vyřešit v letošním roce. „Zůstávají dvě možnosti financování – z evropských dotací, nebo ze státního rozpočtu. U evropských dotací je však stanovený limit zhruba 140 milionů korun na jeden projekt a tento limit je bohužel nedostatečný. Pak se jeví jako poslední možnost státní rozpočet. A já se chci letos pokusit s ministerstvem kultury najít definitivní řešení této situace,“ řekl Soukup. Nová budova je přitom podle něj nutností. „Především proto, že objekt už dlouhodobě kapacitně nedostačuje našim aktivitám a ani návštěvnický servis nesplňuje parametry evropského standardu,“ uzavřel ředitel Muzea umění Olomouc.

Muzeum umění Olomouc | Výstavní plán 2016

Olomoucká obrazárna IV
Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek
25. 2. – 25. 9. 2016 
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | GALERIE
Počtvrté a naposledy úročíme mnohaleté bádání v olomouckých sbírkách obrazů. Po úspěšných expozicích italského, nizozemského a středoevropského malířství se věnujeme malířům 19. století. Uvidíte díla Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise, Antonína Chittussiho, Julia Mařáka, Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Alfonse Muchy, ale také zahraničních malířů Gabriela von Maxe, Hanse Makarta, Leopolda Kupelwiesera, Daniela Hernándeze Morilla nebo Adolfa Hölzela.

Chrám věd a múz
450 let Vědecké knihovny v Olomouci
7. 4. – 12. 6. 2016
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | SALON, KABINET
Při příležitosti 450 let od založení Vědecké knihovny v Olomouci se naskýtá možnost podrobně přiblížit nejen historii a vývoj této pozoruhodné instituce, ale také rozmanitost jejích knižních fondů. Výstava je rozdělena do tří samostatných expozic – v Muzeu umění Olomouc, Vlastivědném muzeu Olomouc a Vědecké knihovně v Olomouci. V Muzeu umění představíme nejcennější exponáty z historických fondů knihovny.

Uhlem, štětcem, skalpelem…
Sbírka kresby Muzea umění Olomouc
28. 4. – 25. 9. 2016
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | TROJLODÍ 
Zmapujeme proměny kreslířského umění od staré kresby až téměř po současnost. Nejvíce však bude zastoupeno 20. století. V intimní formě a instalaci se seznámíte se všemi základními tendencemi první poloviny 20. století – od symbolismu, expresionismu, kubismu a civilismu až po abstraktní výboje a surrealismus. Druhou polovinu 20. století budou zastupovat lyrická či gestická abstrakce, experimenty 60. let, konceptuální tendence i postmoderna.

Květy a jiné světy 
Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc
28. 4. – 14. 8. 2016
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | GALERIE
Motivy květů a květenství v tvorbě autorů art brut. Do imaginativního světa vás zavedou díla respektovaných tvůrců art brut, tedy umění v původním, surovém stavu, například pozoruhodné kresby dnes světoznámé Anny Zemánkové, přeludné květy Cecilie Zemánkové, Adély Ducháčové, Josefa Kotziana, Anny Haskel i zatím neznámých tvůrců.

Memento Tiziani
Příběhy Proměn v dílech současných umělců
19. 5. – 25. 9. 2016
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ, GALERIE ORLOVNA
Tizianův obraz Apollo a Marsyas a jeho zapůjčení na výstavu renesančního umění v Metropolitním muzeu v New Yorku jsou inspirací pro výstavu, jejímž leitmotivem budou parafráze celosvětově známého unikátu kroměřížských sbírek. Pořadatelé z Galerie Orlovna již k účasti vyzvali více než stovku renomovaných výtvarných umělců. Na projektu participuje také Národní galerie v Praze, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a řada dalších institucí.

Ke slávě a chvále. Tisíc let duchovní kultury na Moravě
Reinstalace stálé expozice
OD 2. 6. 2016
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
Arcidiecézní muzeum Olomouc bylo slavnostně otevřeno 1. června 2006, letos si tedy připomínáme deset let jeho existence. Desetiletý provoz muzea prověřil možnosti prezentace starého umění v historických prostorách i jeho edukační potenciál. Získané zkušenosti zúročíme při komplexní obměně expozice. Zaměříme se na větší tematickou provázanost jednotlivých částí, zvýšení atraktivity instalace a její obsahové výpovědi. Do expozice zařadíme také nové i dosud nevystavené exponáty, například křídla gotického oltáře z Lubiny. Připravujeme knižního Průvodce a rozšíření dosavadní nabídky edukačních pomůcek. Vedle dětského průvodce a kolekce výpravných samoobslužných listů plánujeme vytvoření aktivní návštěvnické zóny přímo v expozici.

Ad maiorem Dei gloriam
300 let kostela Panny Marie Sněžné v Olomouci
2. 6. – 25. 9. 2016 
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | AMBIT
V únoru uplyne 300 let od vysvěcení významného barokního kostela Panny Marie Sněžné, který je jednak kostelem univerzitním, jednak je spjatý s působením jezuitského řádu v Olomouci. V roce 2016 si přitom současně připomínáme 450. výročí příchodu jezuitů do města. Výstava představí význam kostela v souvislostech historických, umělecko-historických i v kontextu dějin Olomouce.

Století relativity
Stálá expozice výtvarného umění 20. století
OD 30. 6. 2016
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | OBRAZÁRNA, MANSARDA
Po rekonstrukci vnitřního vybavení znovu otevíráme stálou expozici toho nejlepšího z našich bohatých sbírek umění 20. století. Bouřlivým vývojem především české moderní výtvarné kultury vás provede 140 exponátů od 120 autorů. V expozici jsou výběrově zastoupeni také autoři z Maďarska, Polska a Slovenska. Její součástí je CEAD point – databáze středoevropského umění. Uvidíte i nové exponáty, například tapiserii Harmas Victora Vasarelyho. Připravujeme i knižního Průvodce a rozšíření samoobslužných edukačních aktivit.

Jindřich Štreit
Neznámé fotografie 1978 – 1989
30. 6. – 30. 10. 2016
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | SALON, KABINET
Výstava jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů, jehož proslavila dokumentace venkovského života v období skomírajícího socialismu. Štreitovo životní jubileum připomeneme výstavou doposud nevystavovaných fotografií, které vznikly před rokem 1989. Jejich nález byl překvapením i pro samotného autora. Výstava a kniha vzniká ve spolupráci Muzea umění Olomouc a Institutu tvůrčí fotografie SU v Opavě.

Grafika 70. – 90. let 20. století
Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc
18. 8. – 6. 11. 2016
Kolekci bezmála sto dvaceti kvalitních velkoformátových tisků získalo muzeum darem v roce 2015. Na výstavě uvidíte jak díla Jiřího Anderleho, Marie Blabolilové, Ondřeje Michálka, Aleny Laufrové či Jiřího Sozanského, tak autorů, jejichž práce ve sbírce doposud chyběly (Michal Cihlář, Eva Hašková, Jan Antonín Pacák, Miloslav Polcar, Matěj Svoboda nebo Milena Šoltézová).

Kabinet kresby a grafiky
Kresby starých mistrů ze sbírky Arcibiskupství olomouckého
OD 8. 9. 2016
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ
Pouhých 67 listů s kresbami se dochovalo v kroměřížské sbírce staré kresby, a přesto je kolekce považována za výjimečnou a zcela rovnocennou proslulé obrazové sbírce. Jsou v ní totiž zastoupena všechna tehdejší důležitá centra italského výtvarného dění: Florencie, Bologna, Siena, Milán, Janov, Řím či Benátky. Při příležitosti otevření Kabinetu kresby vydáme sbírkový katalog. Vzhledem k citlivosti materiálu nebudou vystaveny originály, nýbrž faksimile.

Šumění andělských křídel
Anděl v evropském výtvarném umění
27. 10. 2016 – BŘEZEN 2017
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | TROJLODÍ
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC | GALERIE
Seznámíme vás s dlouhou vizuální tradicí zobrazování andělských bytostí, od středověku až po současnost, od témat, kde hraje anděl úlohu hlavní, přes vedlejší či doprovodné role až k volným „osvobozeným“ andělským motivům v umění 20. století. Část exponátů pochází ze sbírek Muzea umění Olomouc a Arcidiecézního muzea Olomouc i z arcibiskupských sbírek soustředěných v Kroměříži, většinou ale budou exponáty zapůjčeny ze státních i církevních institucí, ze soukromých sbírek i ateliérů umělců.

Fenomén Ateliér 
Autorské knihy studentů J. H. Kocmana 
24. 11. 2016 – 26. 2. 2017
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | SALON, KABINET
Tvorba studentů Ateliéru papír a kniha, který v roce 1998 založil a vede zásadní osobnost tzv. brněnského okruhu, protagonista konceptuálního myšlení Jiří Hynek Kocman. Jeho studenti zkoumají a interpretují papír a knihu s ohledem na materiál, strukturu a funkci. Představíme autorské papíry, autorské knihy, knihy – objekty, paper – artové objekty a instalace studentů i Jiřího Hynka Kocmana.

Akční umění I
Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc
24. 11. 2016 – 26. 2. 2017 
MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ | GALERIE
Dokumentace a záznamy performancí, happeningů a body artu jsou v rámci naší sbírky fotografie výjimečný a v celostátním kontextu naprosto výjimečný celek. Objemný soubor převážně domácí produkce v časovém průřezu od 60. do 80. let 20. století začal budovat Ladislav Daněk (*1958) ve spolupráci s brněnským teoretikem Jiřím Valochem (*1946). Dnes již kolekce zahrnuje desítky sbírkových položek (Milan Knížák, Hugo Demartini, Zorka Ságlová, Petr Štembera, Jan Mlčoch a další).

Fotogalerie
Olomoucká obrazárna IV | Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek

Josef Köpf, Stařenčiny vzpomínky, 1893

Chrám věd a múz | 450 let Vědecké knihovny v Olomouci

Bible boskovická, Samson u timnatských vinic holýma rukama zabíjí lva,  asi polovina 20. let 15. století

Uhlem, štětcem, skalpelem… | Sbírka kresby Muzea umění Olomouc

Martin Mainer, Velitel čety, 1986

Květy a jiné světy

Anna Zemánková, bez názvu (kolem 1965)

Memento Tiziani

Tizian Vecellio zv. Tizian, Apollo a Marsyas, po 1550

Ke slávě a chvále | Tisíc let duchovní kultury na Moravě | Reinstalace stálé expozice

Arcidiecézní muzeum Olomouc - hrdý držitel označení Evropské dědictví

Ad maiorem Dei gloriam | 300 let kostela Panny Marie Sněžné 

Jan Jiří Schmidt, Zjevení Panny Marie Sněžné v Římě, 1721

Století relativity | Stálá expozice výtvarného umění 20. století

Victor Vasarely, Terek, 1951

Jindřich Štreit | Neznámé fotografie 1978 – 1989

Jindřich Štreit, Stránské, 1981

Grafika 70. – 90. let 20. století | Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc

Michal Cihlář, Konkrétní grafika, 1985

Kabinet kresby a grafiky | Kresby starých mistrů ze sbírky Arcibiskupství olomouckého OD 8. 9. 2016

Giulio Pippi, zvaný Giulio Romano, Jupiter a Juno, (1531-1532)

Šumění andělských křídel | Anděl v evropském výtvarném umění

Jan Knap, bez názvu, (1984)

Fenomén Ateliér | Autorské knihy studentů J. H. Kocmana

Adéla Imreczeova, Klubka, 2000

Akční umění I | Pohledy do sbírek Muzea umění Olomouc

Jiří Kovanda, Pokus o seznámení, Praha, 19. října 1977

Ke stažení

Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Sobota | 13. 4. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022