Můžete si koupit

Koně v piškotech. Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I.

Přejít do e-shopu

Koně v piškotech | Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I.

22. 6. 2017 – 1. 10. 2017
ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM KROMĚŘÍŽ 
GALERIE ZÁMECKÉ OBRAZÁRNY ARCIBISKUPSKÉHO ZÁMKU V KROMĚŘÍŽI

Bojovat se nemusí pouze na poli válečném, slavnosti nemusí být pouze jednoduchou radovánkou. V Evropě 2. pol. 17. stol. řinčely nejenom zbraně, ale také podkovy koní dvou panovníků. Ludvík XIV. a Leopold I. se neutkali pouze v bahně bojišť, ale také v písku arén a na prknech jevišť. Ve jménu státní a panovnické propagandy skládali přední komponisté oslavné árie, architekti vytvářeli spektakulární scény, zpěváci pěli, koně a tanečníci tančili a umělci dokumentovali. Obrazové a grafické přepisy slavností se z Paříže a Vídně šířily po celé Evropě. Na císařském dvoře ve Vídni byly každý rok psány nové opery a představení, nezřídka prezentujících císaře, jeho manželku či dvořany v rolích mytologických hrdinů. 

Výstava představí obrazovou a grafickou dokumentaci těchto slavností, dvorskou hudbu a konečně architekty, malíře, grafiky, skladatele, nakladatele a celou řadu dalších, kteří s odznaky svých profesí stáli v pozadí za přepychovými kulisami barokního spektáklu.

 

AUTOŘI VÝSTAVY | Kateřina Fajtlová, Miroslav Kindl
KURÁTOR VÝSTAVY | Miroslav Kindl
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ | Miroslav Kindl, Tomáš Lampar
GRAFICKÉ ŘEŠENÍ | Petr Šmalec
KONZERVÁTORKA A RESTAURÁTORKA | Libuše Vybíralová, Eliška Sklenářová
PŘEKLADATELKA TEXTŮ | Eva Žallmannová

Fotogalerie
Frans van der Steen podle Nicolaase van Hoye

Kočár slávy z koňského baletu La contesa dellʼaria e dellʼacqua hraného při příležitosti sňatku císaře Leopolda I. s Markétou Terezou Španělskou v roce 1667

Jan van Ossenbeeck podle Nicolaase van Hoye

Formace (tzv. Dodecima) z koňského baletu La contesa dellʼaria e dellʼacqua hraného při příležitosti sňatku císaře Leopolda I. s Markétou Terezou Španělskou v roce 1667

Matthäus Küsel podle Otavia Lodovica Burnaciniho

Ústa pekelná (detail návrhu dekorace pro operu Il Pomo d‘Oro), 1667

Jan Thomas

Císařovna Markéta Tereza Španělská v alegorickém kostýmu, 1667–1673, Státní zámek Hrádek u Nechanic

Jan de Herdt

Smrtelně raněná Klorinda křtěná Tankrédem, 1667, Augustiniánské opatství na Starém Brně


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Středa | 28. 2. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022