Kroměřížská obrazárna

Sbírka obrazů přechovávaná na kroměřížském zámku neodmyslitelně souvisí se sběratelskou činností olomouckých biskupů a arcibiskupů. Zřejmě na konci 15. století byl pro olomoucké biskupství objednán mariánský cyklus deskových maleb a v roce 1515 biskupem Stanislavem Thurzem desky Lucase Cranacha. Ačkoli s určitostí nakupovali i Thurzovi následovníci na biskupském stolci, další akvizici, kterou lze spojit se současnou obrazárnou, nalezneme až v roce 1666, kdy biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna zakoupil za 400 zlatých sbírku kroměřížského probošta Domenica Seragliho de Contis. V této době zaměstnával také malíře, kteří ve Vídni kopírovali obrazy z císařských sbírek (dnes v paneláži historických sálů zámku) a malovali přímo pro biskupa (např. Filippo Abbiati). Jádro kroměřížské kolekce tvoří ale díla, jež byla součástí jediného nákupu, díky němuž se kroměřížský obrazový fond řadí k nejvýznamnějším v České republice. Sbírka bratří Franze a Bernharda Imstenraedtů, zakoupená biskupem Karlem II. v roce 1673, pochází z velké části ze sbírkové pozůstalosti Thomase Howarda hraběte Arundela a z „dražby století“, rozprodeje umělecké kolekce popraveného anglického krále Karla I. Dražby se v Londýně roku 1650 účastnil Franz Imstenraedt se svým strýcem, bohatým bankéřem a sběratelem Everhardem Jabachem, jehož obrazový a kresebný kabinet se již v 17. století stal součástí sbírek francouzského krále Ludvíka XIV. v Louvru. V roce 1667 nabídli bratři Imstenraedtové svůj kabinet, čítající několik stovek obrazů a kreseb, císaři Leopoldovi I. K této příležitosti nechali pro císaře připravit latinský veršovaný seznam obrazů, tzv. Iconophylacium. Ačkoli z obchodu nakonec sešlo, všechny nabízené předměty byly již deponované ve Vídni. Roku 1670 zde proto Imstenraedtové uspořádali loterii. Neprodal se ovšem dostatečný počet lístků a z rozprodeje opět sešlo. O dva roky později byla sbírka nabídnuta knížeti Karlu Eusebiovi z Lichtensteinu a z Vídně převezena do Valtic. Kníže zakoupil jen malý počet obrazů a trval na urychleném odvezení obrazů ze zámku. Bernhard Imstenraedt, který za bratry prodej sbírky ve střední Evropě vyjednával, byl tlačen časem a zřejmě i krátícími se financemi. Prostřednictvím vídeňského univerzitního knihkupce Antona Wyperta urychleně vyjednal setkání s olomouckým biskupem Karlem z Lichtensteinu-Castelcorna. Po smluvních tahanicích podepsal biskup 13. listopadu 1673 smlouvu na částku 30.000 zlatých. Plně splacena byla až v roce 1680. Obrazy byly z převážné většiny uloženy v olomoucké rezidenci a do Kroměříže převezeny až v poslední čtvrtině 18. století. Další menší nákupy následovaly prostřednictvím obchodníků s uměním a také koupí neznámého množství obrazů z pozůstalosti biskupova uměleckého poradce ve Vídni a leníka na šlapanickém panství Johanna Kuniberta von Wentzelsberga v roce 1687. Inventář biskupských sbírek z roku 1691 vypočítává 469 obrazů a 40 alb kreseb v Olomouci a 288 obrazů v Kroměříži. Obrazový kabinet čítající 30 obrazů se nacházel na zámku ve Vyškově a další v biskupském domě v Brně, na Hukvaldech a v Kelči. V následujících staletích se již nikdy sbírka nerozrostla o toliko kvalitní umělecká díla. Naopak, několikrát byla krácena prodeji, nejvíce roku 1830, kdy byla v olomoucké aukci prodána většina kreseb a na 300 obrazů. V současnosti je v kroměřížských sbírkách evidováno 580 obrazů.

Miroslav Kindl

Kontakt:
Mgr. Miroslav Kindl
kurátor sbírky obrazů AMK
kindl@muo.cz
tel.: 573 334 327

MgA. Jiří Miláček
správce depozitáře sbírky obrazů AMK
milacek@muo.cz
tel.:  573 334 327

Fotogalerie
Tizian Vecellio zv. Tizian (1488–1490 Pieve di Cadore – 1576 Benátky)

Apollo a Marsyas, po 1550

Lucas Cranach st. (1472 Kronach – 1553 Výmar)

Umučení sv. Kateřiny, 1515

Anthonis van Dyck (1599 Antverpy – 1641 Londýn)

Anglický král Karel I. a jeho manželka Henrietta Marie, mezi 1632–1634

Jan Brueghel st. (1568 Brusel – 1625 Antverpy)

Selská rvačka, kolem 1610


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Čtvrtek | 28. 9. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022