Kontakty

Muzeum umění Olomouc

státní příspěvková organizace
Denisova 47, 771 11 Olomouc
tel.: +420 585 514 111
e-mail: info@muo.cz
ID datové schránky: gidfxbg

IČ: 75079950
Bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka Rooseveltova  18, 601 10 Brno
Číslo účtu: 197937621/0710
BIC (SWIFT): CNBACZPP
IBAN: CZ96 0710 0000 0001 9793 7621Mgr. Helena Zápalková, Ph.D.

vedoucí odboru ochrany sbírkového fondu | kurátorka sbírky staré grafiky MUO | kurátorka AMO expozice | pověřena vedením restaurátorského oddělení
T:  585 514 171 M: 739 034 940
E:  zapalkova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Oddělení sbírek a dokumentace

Mgr. Marta Perůtková

vedoucí oddělení sbírek a dokumentace | správce sbírek prací na papíře a dokumentátorka MUO
T:  585 514 273 M: 778 883 963
E:  perutkova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Mgr. Martin Fišr

archivář Arcidiecézního muzea Olomouc, správce depozitáře
T:  585 514 170
E:  fisr@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Olomouc | Václavské nám. 4 | 771 11 Olomouc

Mgr. Radek Látal

správce sbírek obrazů a plastik MUO, dokumentátor
T:  585 514 238 | M: 721 041 797
E:  latal@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc 

Mgr. Sabina Prokschová

archivářka MUO | dokumentátorka
T:  585 514 206
E:  prokschova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Markéta Lehečková

fotografka
T:  585 514 182
E:  leheckova@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Olomouc | Václavské nám. 4 | 771 11 Olomouc

Zdeněk Sodoma

fotograf 
T:  585 514 228
E:  sodoma@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Mgr. Alena Birke

dokumentátorka, projekt Norské fondy 2021-2024
T: 778 883 962
M: birke@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Mgr. Veronika Pokorná

dokumentátorka, projekt Norské fondy 2021-2024
T: 773 756 446
M: pokorna@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Bc. Nela Kvíčalová 

dokumentátorka, projekt Norské fondy 2021-2024
T: 773 756 446
M: kvicalova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

 

Oddělení restaurátorské

MgA. Anna Píšťková

Restaurátorka obrazů a polychromie soch
T: 585 514 239 
E: pistkova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

BcA. Toby Pospíšilů

restaurátor prací na papíře
T: 585 514 239
E: pospisilu@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Mgr. BcA. Anežka Durczaková

restaurátorka papírových fondů, projekt Norské fondy 2021-2024
T: 585 514 239 | M: 778 883 961
E: durczakova@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Libuše Vybíralová

konzervátorka 
T:  573 334 328
E:  vybiralova@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Sněmovní nám. 1 | 767 01 Kroměříž

Bc. Ondřej Žák

konzervátor
T:  585 514 185
E:  zak@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Olomouc | Václavské nám. 4 | 771 11 Olomouc

Tomáš Guľaš

restaurátor knih a knižních vazeb, projekt Norské fondy 2021-2024
T: 573 334 328
E: gulas@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Sněmovní nám. 1 | 767 01 Kroměříž

Dalibor Sedlák

konzervátor 
T:  585 514 239
E:  sedlak@muo.cz
K:  Muzeum moderního umění | Denisova 47 | 771 11 Olomouc

Bc. Jakub Barna, DiS.

Konzervátor mobiliárních fondů ze dřeva
T:  573 334 328
E:  barna@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Sněmovní nám. 1 | 767 01 Kroměříž

Jana Mojžíšová, DiS.

Konzervátorka malířských děl
T:  573 334 328
E:  mojzisova@muo.cz
K:  Arcidiecézní muzeum Kroměříž | Sněmovní nám. 1 | 767 01 Kroměříž


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Sobota | 20. 7. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022