Fotografie

Podsbírku fotografie tvoří přes sedm a půl tisíce kusů exponátů. Sbírkový materiál dokumentuje převážně fotografickou tvorbu z oblasti české provenience v období 20. století. Sbírka vznikla v roce 1966. Za prvních dvanáct let existence sbírky se podařilo shromáždit kvalitní soubor bezmála osmdesáti fotografií, zahrnující jak klasiky avantgardní fotografie Miroslava Háka, Miloslava Stibora, Jana Svobodu či Václava Chocholu, tak i soudobé progresivní autory, např. Jana Saudka. Po roce 1978 nastal ve sbírce desetiletý útlum. Akviziční činnost se obnovila počátkem devadesátých let 20. století, kdy byla z podnětu bývalého ředitele muzea Pavla Zatloukala vytvořena rozsáhlá kolekce z děl autorů olomoucké skupiny DOFO Ivo Přečka , Ruperta Kytky , Jana Hajna, Antonína Gribovského, Jaromíra Kohoutka, Zdeňka Matlochy, Vojtěcha Sapary a Jaroslava Vávry. V souvislosti s přípravou výstavního projektu Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939–1989 se v letech 1997-1998 začal v profilu sbírky vytvářet soubor domácí fotografické produkce v časovém průřezu od šedesátých do konce osmdesátých let dvacátého století. Sběr materiálu, který pro muzeum realizovali Jiří Valoch a Ladislav Daněk, byl zaměřen především na konceptuálně pojatou fotografii (Dalibor Chatrný, Stanislav Zippe ad.) a také na dlouho opomíjenou fotografickou dokumentaci akcí a happeningů (Milan Knížák, Ivan Kafka, Petr Štembera, Olaf Hanel, Zorka Ságlová, Karl Miler ad.). Vznikla dnes naprosto unikátní kolekce, která je v kontextu ostatních fotografických sbírek v České republice zcela výjimečná a příležitostně se stále rozšiřuje. Koncem devadesátých let se stala kurátorkou sbírky Helena Musilová. Velké množství přírůstků se jí podařilo uskutečnit z výstavní přehlídky Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století, kterou připravila společně s Tomášem Pospěchem v roce 2002. Od začátku roku 2007, od kdy je kurátorkou podsbírky Štěpánka Bieleszová, se sběr materiálu zaměřil i na klasiky české meziválečné fotografie, jejichž práce zatím ve sbírce chyběly. Díky spolupráci s teoretičkou fotografie Annou Fárovou se podařilo získat například díla Františka Drtikola, Jaromíra Funka, Jaroslava Rösslera, Eugena Wiškovského, Josefa Sudka. Bieleszová také začala, v souvislosti s činností Galerie Café Amadeus a ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě, vytvářet kolekci současné fotografie (Arkadiusz Gola, Svatopluk Klesnil, Michaela Spurná, Karel Kita, Lenka Bláhová, Jitka Horázná, Lena Jakubčáková, Jaroslav Kocián ad.). Rozšířil se také geografický záběr sbírky, a to směrem do střední Evropy. Ve sbírce se tak v posledních letech objevily fotografie maďarských autorů (Endre Tot, Geza Pernecky, Sándor Pinczehelyi ad.), polských (Józef Robakowski, Andrzej Lachowicz, Jerzy Lewczynski, Ryszard Wasko, Jolanta Marcolla ad.) či slovenských (Vladimír Havrilla, Robert Cyprich, Ján Budaj ad.). Dnes je sbírka klasifikována jako třetí největší sbírkový fond toho druhu na území ČR. 

Kontakty:
Mgr. Štěpánka Bieleszová, PhD.
kurátorka podsbírky fotografie
bieleszova@muo.cz

Mgr. Marta Perůtková
správce depozitáře a podsbírek prací na papíře
perutkova@muo.cz

Fotogalerie
Josef Sudek (1896 Kolín – 1976 Praha)

Jablko na míse, (1940–1954)

Jaromír Funke (1896 Skuteč – 1945 Praha)

Kompozice – Sklo a koule (Zátiší s míčkem), 1923

Libor Fára (1925 Praha – 1988 Praha) - Karel Cmíral (*1920 Praha)

Doteky, 1947


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30 - 18.00

Sobota | 13. 4. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022