Následujte nás


Přihlásit se k odběru novinek

 

Výstava ukáže všechny odstíny fotografií Mileny Valuškové

AKTUALITA | 28. 6. 2017

Milena Valušková se svým způsobem vrací na „místo činu“. Poprvé totiž vystavovala v Divadle hudby (dnes součást Muzea umění) v roce 1973. Už tato výstava předznamenala její budoucí směřování, kterým se stalo poeticko-melancholické zachycení přírody. Současná výstava Milena Valušková | Fotografie 1971–2017 ale představí tuto olomouckou rodačku v širokém spektru jejího fotografického záběru.

            Milena Valušková       Pracovně začínala v komunálním ateliéru, později spolupracovala s lékařskou fakultou a také pitevnou soudního lékařství. Po absolvování FAMU nastoupila jako fotodokumentátorka ve středisku Státní památkové péče. Po revoluci pracovala v reklamě a splnila si sen nafocením knihy o Olomouci. Mezi její typická díla patří fotografie stromů a krajiny v okolí hanácké metropole.                                                        

 

Milena Valušková totiž prošla během svého života snad všemi oblastmi fotografie. Od konce šedesátých let se profesně věnovala klasické ateliérové fotografii, kdy se v tzv. komunálním ateliéru specializovala na portréty dětí. V sedmdesátých letech absolvovala nenahraditelnou zkušenost na katedře soudního lékařství, spolupracovala i s olomouckou lékařskou fakultou na přípravě studijních materiálů. V osmdesátých letech působila jako fotografka v olomouckém středisku Státní památkové péče a ochrany přírody. Její tvorba se rozpíná od dokumentu až po mnohovrstevnaté krajinné studie a technicky komplikovaná zátiší. 

Velmi početnou skupinu v profilu její tvorby vždy představovaly fotografie stromů a keřů. Jejím dominantním výrazovým prostředkem bylo vždy světlo – exteriérové fotografie vznikaly jen za působení rozptýleného denního světla, další tvárný a osvětlovací proces pokračoval v temné komoře. Ve volných a často neukončených fotografických celcích, které vytvářela od poloviny 70. let, ráda uplatňovala komparativní metodu fotogramu nebo překrývání negativů. Krajinné výjevy se jí podařilo ozvláštnit o novou vrstvu, ať už světelnou (zásahy při práci v temné komoře) nebo geometrickou, rastry vzniklými z nahromaděných přírodnin (listy, traviny, šlahouny).

„Když jsem v krajině, tak je to jiná dimenze, všechno ze mne spadne. Vždy se snažím prožít krajinu na místě samotném. Místa si vybírám podle literatury, zajímám se o historii míst, o staré události, kultovní místa. Také se mi ale stalo, že mě nějaké místo samo přitáhlo, okouzlilo a až dodatečně jsem si o něm vyhledala informace,“ popisuje svou tvorbu Milena Valušková.

Velkým překvapením je působení Valuškové v oblasti dokumentu. Od roku 1978 vznikalo několik fotografických cyklů zachycujících společenský marasmus pozdní normalizace (První máj, 1978; Prior, 1979; Homo Faber, 1980). Dokumentu se však Valušková nadále nevěnovala.

Katalog

K  retrospektivní výstavě napsala a uspořádala obsáhlý katalog kurátorka Štěpánka Bieleszová nazvaný stejně jako výstava Milena Valušková: Fotografie 1971 – 2017. Na více než dvou stech především obrazových stranách mapuje vývoj a profesní kariéru olomoucké fotografky.

 

Fotogalerie
Milena Valušková | Fotografie 1971–2017

Fotografka Milena Valušková (vlevo) s kurátorkou výstavy Štěpánkou Bieleszovou.

Milena Valušková | Fotografie 1971–2017

Slavnostní zahájení výstavy proběhne ve čtvrtek 29. června v 18.30.

Milena Valušková | Fotografie 1971–2017

Návštěvníci výstavy se mohou těšit na zátiší, krajiny, stromy i dokumentární fotografie.

Milena Valušková
Milena Valušková: Fotografie 1971 – 2017

Výstava představí všechny odstíny fotografií Mileny Valuškové.

Milena Valušková: Fotografie 1971 – 2017

Výstava představí všechny odstíny fotografií Mileny Valuškové.

Milena Valušková: Fotografie 1971 – 2017

Výstava představí všechny odstíny fotografií Mileny Valuškové.

Milena Valušková: Fotografie 1971 – 2017

Výstava představí všechny odstíny fotografií Mileny Valuškové.

Milena Valušková: Fotografie 1971 – 2017

Výstava představí všechny odstíny fotografií Mileny Valuškové.

Milena Valušková: Fotografie 1971 – 2017

Výstava představí všechny odstíny fotografií Mileny Valuškové.

Milena Valušková: Fotografie 1971 – 2017

Výstava představí všechny odstíny fotografií Mileny Valuškové.


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 27. 3. 2023

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

7 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022