Následujte nás


Přihlásit se k odběru novinek

 

Už v neděli končí výstava Koně v piškotech

AKTUALITA | 13. 4. 2018

Už jen do neděle si budete moci prohlédnout v Arcidiecézním muzeu Olomouc výstavu Koně v piškotech. Přijďte si ještě naposledy vychutnat atmosféru velkolepých císařských slavností z dob vlády Leopolda I. a zjistit, jak vypadal koňský balet.

Ten byl součástí slavností sňatku císaře Leopolda I. se španělskou infantkou Markétou. Konkrétně představení La Contesa dellaria e dellacqua. „V překladu je to Souboj povětří a vody a jeho hlavní částí byl koňský balet či drezura. Představení se odehrálo 24. ledna 1667 na vnitřním nádvoří Hofburgu a účastnili se jej přední šlechtici monarchie v čele se samotným císařem,“ nastiňuje pompéznost představení kurátor výstavy Miroslav Kindl.

„Oslavy sňatku vyšly rakouského císaře téměř na milion zlatých. Pro srovnání – za budovu opery, byť byla dřevěná, dal kolem dvaceti pěti tisíc zlatých,“ zdůrazňuje nákladnost oslav Kindl.

„Naše výstava se zaměřovala na císaře Leopolda I., dědečka Marie Terezie, který bývá v českých dějinách opomíjen. Návštěvníkům jsme představili Leopoldův dvůr i císaře samotného. Byl současníkem slavného francouzského krále Ludvíka XIV. a chceme-li srovnávat uměnímilovnost a velkolepost jejich dvorů, tak druhý nejdéle vládnoucí český král z tohoto srovnání nevychází vůbec špatně,“ připomíná Kindl.

Unikátní dokumentace

Dnes si můžeme poměrně přesně představit, jak koňský balet vypadal, díky grafickým listům. Mnohé z nich se dochovaly v archivech kroměřížského zámku. Jejich prostřednictvím víme, že se představení odehrávalo na nádvoří Hofburgu. 

„Na  výstavě je jeden grafický list, který znázorňuje toto nádvoří během koňského baletu. Když po návštěvě naší výstavy pojedete do Vídně, můžete se projít po stejné zemi, po níž dupali Leopoldovi koně, a to včetně Speranzi, císařova oblíbence,“ usmívá se Miroslav Kindl.

Grafické listy ukazují i velké alegorické vozy, které byly součástí představení. „Takové vozy se vyráběly velice často, je to vlastně efemerní, pomíjející architektura. Byly určeny na dvě představení a potom se zničily či částečně použili pro jiná představení,“ dodává Kindl.

Navíc v neděli je vstup na výstavu Koně v piškotech | Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I. i do celého Muzea umění zdarma

Fotogalerie
Frans van der Steen podle Nicolaase van Hoye

Kočár slávy z koňského baletu La contesa dellʼaria e dellʼacqua hraného při příležitosti sňatku císaře Leopolda I. s Markétou Terezou Španělskou v roce 1667

Jan van Ossenbeeck podle Nicolaase van Hoye

Formace (tzv. Dodecima) z koňského baletu La contesa dellʼaria e dellʼacqua hraného při příležitosti sňatku císaře Leopolda I. s Markétou Terezou Španělskou v roce 1667

Matthäus Küsel podle Otavia Lodovica Burnaciniho

Ústa pekelná (detail návrhu dekorace pro operu Il Pomo d‘Oro), 1667

Jan Thomas

Císařovna Markéta Tereza Španělská v alegorickém kostýmu, 1667–1673, Státní zámek Hrádek u Nechanic

Jan de Herdt

Smrtelně raněná Klorinda křtěná Tankrédem, 1667, Augustiniánské opatství na Starém Brně


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pátek | 24. 3. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

7 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022