Následujte nás


Přihlásit se k odběru novinek

 

Olomouc přišla o další legendu architektury – Ladislava Pospíšila

AKTUALITA | 3. 6. 2021

Ve čtvrtek 13. května letošního roku zemřel jeden z nejvýznamnějších olomouckých architektů 20. století Ladislav Pospíšil. Košický rodák (narodil se 20. června 1927) vystudoval obor architektury a pozemního stavitelství na Vysokém učení technickém v Brně (1946-1950), kde tehdy vyučovali vynikající představitelé meziválečného funkcionalismu, například Bohuslav Fuchs nebo Bedřich Rozehnal. V roce 1950 našel zaměstnání ve Stavoprojektu, nejprve v pražském Ateliéru národního umělce Jiřího Krohy, krátce v Bratislavě a nakonec, od roku 1953, v olomouckém středisku. Ladislav Pospíšil patřil ke generaci, jíž byla v počátcích tvorby vnucena doktrína socialistického realismu. V Olomouci však především patřil k těm, kteří ji pomáhali překonat ve prospěch moderní architektury, navazující na československou meziválečnou avantgardu i současné světové trendy. Svědčila o tom nejen jeho novostavba ubytovny Stavařov (1959–1960) rozvádějící ideu kolektivních domů, ale zejména objekt, který zde bylo možné po dlouhé době považovat za první skutečně moderní stavbu, tzv. Černý dům u hlavního nádraží (1958–1959). Celý nový domovní blok sice získal celostátní ocenění, ale „někdo z olomouckého okresního výboru KSČ přišel s tím, že černá a bílá byly barvy SS“, vzpomínal po létech Pospíšil. Černá barva průčelí měla zkrátka zpochybnit dobový optimismus. Navíc byl pan architekt známý spoluprací při zakládání džezového klubu ve Slovanském domě. A tak při kádrových prověrkách v roce 1958 dostal nejhorší ohodnocení a musel ze Stavoprojektu odejít. Po čase mu sice byl povolen návrat, ale definitivní výpověď obdržel po prověrkách v roce 1971. Nové útočiště našel v čerstvě založeném družstvu DRUPOS, kde brzy společně s obdobně postiženým Petrem Braunerem vytvořili pilíře projekčního týmu. Ladislav Pospíšil také navrhl provozní budovu na Tabulovém vrchu, kterou opět koncipoval v kombinaci černé s bílou. Svoje demokratické přesvědčení uplatnil okamžitě v listopadu 1989 angažovaností v Občanském fóru.

  Pavel Zatloukal

Fotogalerie
Ladislav Pospíšil (1927-2021)

foto Martina Mertová

Ladislav Pospíšil (1927-2021)

Obytný dům na ulici Praskově, 1955, MUO

Ladislav Pospíšil (1927-2021)

Projekt „Černého domu“ u hlavního nádraží, 1958-1959, archiv P. Zatloukala

Ladislav Pospíšil (1927-2021)

„Černý dům“ u hlavního nádraží, fotografie z 80. let 20. století, archiv Martina Mertová

Ladislav Pospíšil (1927-2021)

 Projekt  ubytovny Stavařov, 1959-1960, archiv P. Zatloukala

Ladislav Pospíšil (1927-2021)

Provozní budova DRUPOS, 1973-1975, archiv P. Zatloukala


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Neděle | 2. 4. 2023

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

7 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022