Můžete si koupit


Přejít do e-shopu

Art brut v českých zemích | mediumici, solitéři, psychotici

19. 6. – 12. 10. 2008
Muzeum moderního umění | Obrazárna

Výstava je zatím největší přehlídkou děl více než čtyřiceti autorů z Čech, Moravy a Slezska, kteří jsou zařazováni do oblasti art brut, označující umění v „původním, surovém (syrovém) stavu“. Najdeme zde jména mediumních tvůrců napojených na spiritistickou zkušenost z podkrkonošského okruhu (Kovář, Tona, ad.), z okruhu jižní Moravy (Marková, Koukalová, Kodríková ad.), Slezska (Kotzian, Raška ad.), stejně jako solitérní a těžko zařaditelné autory (Havlíček, Křížek, Zemánková) a také zcela svébytné autory jako je Semerák, Kodovská, Kudelová, Martinec ad. 

Práce art brut, oproštěné od vnějších vlivů, kalkulu, úspěchu, napájené z přímých zdrojů světa imaginace, jsou vzrušující svou skutečnou původností. „Daří se jim unikat všemu, co směřuje k falšování svědectví … izolovanost a zřeknutí se každého prospěchu a všech marnivostí je tu zárukou totální autenticity, a to i přes pohnutlivost, již to jednotlivci přináší; té autenticity, jež všude jinde tolik chybí a po níž toužíme den po dni stále víc.“ (André Breton, 1948). 

Více než dvě stě exponátů ze sbírek Městského muzea Nová Paka, Psychiatrické léčebny v Kroměříži, Muzea umění Olomouc, z kolekce Evy a Jana Švankmajerových a také ze soukromých majetků dává možnost komplexního pohledu na české art brut v období 1905 až 2005, které má jedinečné postavení v evropském kontextu. 

Autorkou koncepce výstavy je výtvarná teoretička (také malířka, kurátorka a básnířka) Alena Nádvorníková, která tak zhodnotila svou mnohaletou objevnou práci; díky její iniciativě a publikační činnosti poznala po první pražské výstavě v roce 1998 české art brut i řada evropských zemí, kde se konaly obsáhlé výstavy doprovázené katalogy (Vídeň 2000, Paříž 2002, Brusel 2004, Lausanne 2005).

Výstava je prvním a nejvýznamnějším projektem v řadě výstav zaměřených na fenomén art brut, připravovaných pro léta 2008–2009. K výstavě vychází ve spolupráci s pražským nakladatelstvím Arbor vitae rozsáhlá a obrazově bohatě vybavená publikace s hlavní studií Aleny Nádvorníkové a s dalšími texty.

Fotogalerie
Hugo Hasman

Bezdoleč ze Siria, mediumní kresba, 1939

Marie Kodovská

bez názvu, a, b, 1979

 

Jan Tóna (Tonn)

bez názvu, mediumní kresba, 1908

Václav Groul

bez názvu, mediumní malba, 1949

F. Rofelin (Rofelín)

Podléška ze Siria, mediumní kresba se spiritistickým písmem, 1939

 

J. Šašková

bez názvu, mediumní kresba, 1933

Josef Kubíček

bez názvu, spiritistická kresba v rámu, 1910

Anna Zemánková

bez názvu, 70. léta 20. století


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 17. 6. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022