Můžete si koupit

Architektura v procesu. Zrání, hledání, odhodlání, zápas, snění

Přejít do e-shopu

Architektura v procesu

Doprovodný program:

PÁ 13 01 2023 16:00
Divadlo architektury
Rozestavěno/ Work in progress 1
Návštěva staveniště nového obytného celku s autory
z Ječmen studia.

Sraz tř. 17. listopadu 2,
u světelné křižovatky


ÚT 17 01 2023 v 10:30
Komentovaná prohlídka
s autorkami výstavy Klárou Jeništovou a Martinou Mertovou


ST 25 01 2023 v 16:00
Divadlo architektury
Rozestavěno/ Work in progress 2
Komentovaná prohlídka výstavy a návštěva stavenišť Muzea umění Olomouc
Sraz před budovou Muzea umění Olomouc
Rezervace nutná: pokladna@muo.cz nebo
na tel.: 585 514 291


ČT 02 02 2023 18:00
Host Divadla architektury: Václav Aulický
Přednáška a výběrová komentovaná prohlídka výstavy Architektura
v procesu


PÁ 10 02 2023 v 15:30
Komentovaná prohlídka
s autorkami výstavy Klárou Jeništovou a Martinou Mertovou


ČT 16 02 2023 18:00
Divadlo architektury
Rodokmen: Šlapeta

ČT 23 02 2023 18:00
Divadlo architektury
Vykroč z kraje: Amulet / architekti přímo v muzeu

 

SO 11 03 2023 18:00
Divadlo architektury

Alena Šrámková, první dáma české architektury
Dernisáž výstavy
s výběrovou komentovanou prohlídkou a přednáškou Rostislava Šváchy.

24 11 2022 - prodlouženo do 02 04 2023
Muzeum moderního umění: Salon, Kabinet

Výstava Architektura v procesu je sondou do práce a komplexního uvažování architekta. Zkoumá, co všechno stojí za finální podobou staveb, jaké kroky k nim vedou a jak architekti ztvárňují svoje trojrozměrné myšlenky. Muzeum umění Olomouc v tematickém výběru představuje to nejlepší ze sbírky architektury, jež se od konce 70. let minulého století rozrostla do dnešních dnů na úctyhodných dvaadvacet tisíc položek.

K nalezení kurátorského klíče k výstavě autorky inspiroval proces utváření sbírky plné skic, výkresů a modelů, v němž je sama architektura nahlížena v procesu svého vzniku. Návštěvníci mohou sledovat kroky architektů související s hledáním ideálního řešení architektonických úloh a zráním architektonické tvorby obecně. Budou spolu s námi stopovat prvotní impulzy školního drilu, upevňování vlastního rukopisu, osobní nasazení nebo praxi ztíženou dobovými podmínkami.

Výběr exponátů ze sbírek MUO protíná časovou osu od 19. století až po současnost. Návštěvníci se setkají s díly slavných jmen: Jana Kotěry, Lubomíra a Čestmíra Šlapetových, Aleny Šrámkové, manželů Machoninových, Václava Aulického, ale i s pracemi mladších tvůrců, například z architektonického studia Malý Chmel. Součástí expozice je také čerstvá diplomová práce z pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové, která představuje nejnovější možnosti navrhování. 

Ne vždy je hlavním kritériem kvalita exponátů ‒ někdy slouží spíše jako ilustrace sledovaného fenoménu. Jako příklad lze uvést různá stádia hledání a skicování staveb nebo změnu projektu pod tlakem estetických norem s příchodem socialistického realismu. Některé exponáty se zároveň dotýkají muzea jako sbírkotvorné a edukační instituce – mají nastolovat otázky, co vše ještě má či nemá cenu chránit. A také jak působit na veřejnost, aby viděla i jiné souvislosti a krásu tam, kde by ji nehledala, a oprostila se od zjednodušujících hodnotících kategorií: líbí – nelíbí. 

Část výstavy je věnována ryze současné tvorbě. Abychom divákům lépe přiblížili dnešní praxi, v expozici se na základě otevřené výzvy, podpořené Nadací české architektury, zabydlela reálná architektonická kancelář Amulet s architekty Petrem Burešem, Alžbětou Žabovou a Janem Skočkem. Ti pracují na vlastních projektech a také na přípravě architektonického řešení výstavy plastiky ze sbírky muzea, která se uskuteční v roce 2023. Lidé mohou s architekty komunikovat a sledovat jejich práci v procesu vzniku. 

K dlouhodobému úsilí Muzea umění Olomouc patří osvěta na poli urbanismu, architektury a památkové péče. Součástí výstavy je proto také bohatý doprovodný program pro všechny typy návštěvníků.

Katalog

Výstavu doprovází sedmdesátistránkový katalog, v němž je přetištěna většina vystavených prací. Kromě kapitol členěných ve shodě s libretem výstavy seznamuje zájemce s historií i koncepcí olomoucké sbírky architektury, která patří vedle Národní galerie, Národního technického muzea a Muzea města Brna k těm největším, o něž čeští muzejníci pečují. 

VÝSTAVA: Architektura v procesu
VERNISÁŽ: 24 11 2022 v 18:30
TRVÁNÍ: do 12 03 2023
MÍSTO: Muzeum moderního umění – Salon, Kabinet 
KURÁTORKY: Klára Jeništová, Martina Mertová
GRAFIKA: Vladimír Vaca
PŘEKLAD: Simon Gill
FOTOGRAFIE: Zdeněk Sodoma, ateliér Malý Chmel, Eva Kvaššayová 
RESTAUROVÁNÍ: Veronika Klimszová, Anežka Jadlovská
INSTALACE VÝSTAVY: Daniel Opletal, Vlastimil Sedláček, Filip Šindelář 
PROPAGACE: Lukáš Horák, Tomáš Kasal
DOPROVODNÉ PROGRAMY: David Hrbek, Denisa Tessenyi
AUDIOVIZE: Tomáš Jurníček

Uskutečnění projektu architektonické kanceláře podpořila: 

 

 

 

Doprovodný program pro školy:

Mezi uměním, vědou a životem

12 01 – 12 03
ANIMAČNÍ PROGRAM: pro 1. stupeň ZŠ 
DÉLKA PROGRAMU: 90minut
LEKTORKA: Denisa Tessenyi
(tessenyi@muo.cz)

Jak přemýšlí architekti?
12 01 – 12 03
ANIMAČNÍ PROGRAM: pro 2. stupeň ZŠ
DÉLKA PROGRAMU: 90minut
LEKTORKA: Denisa Tessenyi
(tessenyi@muo.cz)

Aby to nespadlo
12 01 – 12 03
ANIMAČNÍ PROGRAM: pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
DÉLKA PROGRAMU: 90 minut
LEKTOR: David Hrbek (hrbek@muo.cz)

VSTUPNÉ: 50Kč/os. (pedagogický doprovod zdarma)

Doprovodný program pro děti:

ST 18 01 2023 15:00 až 18:00 
Workshop pro rodiče s dětmi

Otevřený ateliér: Z bodu do prostoru – modelování z papíru i na papíru

ST 25 01 2023 15:00 až 18:00
Workshop pro rodiče s dětmi
Otevřený ateliér| Vize budoucnosti – 3D tvorba z netradičního materiálu

ÚT 07 02 2023 v 10:15 a 16:00
Workshop pro děti od 2 do 6 let
Co umění umí: Co dělají architekti? 

ÚT 21 02 2023 v 16:00
Workshop pro děti od 6 let
Ateliér 6+: Na chvíli architektem 

ÚT 28 02 2023 v 16:00
Workshop pro děti od 6 let
Ateliér 6+: Na chvíli architektem 

ÚT 07 03 2023 v 10:15 a 16:00
Workshop pro děti od 2 do 6 let
Co umění umí: Z toho mraku nezaprší 

ÚT 21 03 2023 v 16:00
Workshop pro děti od 6 let
Ateliér 6+: Mraky plné nápadů

ÚT 28 03 2023 v 16:00
Workshop pro děti od 6 let
Ateliér 6+: Mraky plné nápadů

Fotogalerie
Alena Šrámková

skica pro soutěžní návrh rezidence českého velvyslance v Budapešti, Maďarsko – pohled, 1995

Alena Šrámková

skica pro soutěžní návrh na most v Přerově, 2003

Studio Malý Chmel

RD Radíkov, 2020

Carl Osolsobie

studie šnekového schodiště, 20. léta 19. století

Carl Osolsobie

cvičení z perspektivy, mezi 1811–1824

Václav Aulický – Jan Fišer – Jiří Eisenreich – Jindřich Malátek

Transitní ústředna Pardubice – axonometrie, 1978

Václav Králíček

návrh přestavby Žižkova – obytná buňka (diplomní projekt), 1970

Michal Sborwitz

studie využití tř. Čs. armády, Kladno – centrum, 1987


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10.00-18.00
Muzeum moderního umění 10.00-18.00
Arcidiecézní muzeum Kroměříž 8.30-18.00

Pátek | 19. 7. 2024

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022