Sbírka architektury

Muzeum umění Olomouc je vedle Národní galerie v Praze, Národního technického muzea, Muzea města Brna a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně další institucí, která se zabývá architekturou a vykazuje v tomto směru sbírkotvornou činnost. Architektonická podsbírka Muzea umění Olomouc se začala formovat koncem 70. let minulého století v souvislosti s výstavní a publikační činností Oblastní galerie výtvarného umění, kterou zaštiťoval dnes již emeritní ředitel muzea, Pavel Zatloukal. Na něj, jako neopominutelného zakladatele sbírky, navázali v pozici kurátorů a kurátorek Helena Ryšlinková Musilová, Jakub Potůček a Klára Jeništová.

V současnosti čítá zpracovaná část sbírkového fondu zhruba 19.000 položek převážně plánové dokumentace, doplňuje ji soubor stovky původních i nově zhotovených modelů vybraných staveb. Fond dokumentuje zevrubně architektonickou produkci Moravy a Slezska z let 1850–1989, samozřejmě s důrazem na Olomouc. Velmi dobře je však zastoupená dokumentace dalších moravských center, stejně jako obsáhlé pozůstalosti architektů, kteří na Moravě působili. Namátkou zmiňme fondy Lubomír a Čestmír Šlapetové, Oskar a Elly Oehlerovi, Hubert Aust, Karl Fischer, Jacques Groag, z mladších například Tomáš Černoušek. Pozoruhodný je také konvolut výkresů k četným meziválečným architektonickým soutěžím.

Za čtyřicet let akvizičních aktivit se sbírka rozšířila jak teritoriálně, tak časově. Zastoupeni ve sbírce jsou významní zástupci moderny a avantgardní architektury (Jan Kotěra, Hubert Gessner, Jaromír Krejcar, Vít Obrtel, Josef Štěpánek, Bohuslav Fuchs), stejně jako tvůrci poválečných let (Karel Filsak, Alena Šrámková, Věra Machoninová, Otakar Binar – Michal Brix – Petr Vaďura – Václav Králíček (SIAL), Petr Žert, Václav Aulický – Jan Fišer, olomoučtí Václav Capoušek, Karel Typovský, Antonín Škamrada, Petr Brauner, Otto Schneider a další). Položkou, která významně obohatila fond Středoevropského fóra Olomouc, jsou práce slovenské skupiny VAL (Alex Mlynárčik – Viera Mecková - Ľudovít Kupkovič). Akviziční politika míří rovněž k aktuální práci činných českých architektů (Zdeněk Fránek, D.R.N.H., HŠH, Jan Šépka, Aulík-Fišer architekti, Zdeněk Trefil).

V posledních letech jsme na položkách ze sbírky architektury postavili například tyto výstavy: Architekt Petr Brauner, Bydlet spolu | České kolektivní domy, O městě, krajině, umění | Olomouc 1919-1989, Byli jsme světoví! | Expo Brusel, Montreal, Ósaka z archivu architekta Miroslava Řepy. Na rok 2022 chystáme sbírkovou výstavu Architektura v procesu.

Martina Mertová

Na vaše badatelské (a jiné) dotazy rádi odpovědí:

Mgr. Martina Mertová
kurátorka podsbírky architektury
mertova@muo.cz
tel.: 585 514 212, 777 576 087

Mgr. Marta Perůtková
správce depozitáře a podsbírek prací na papíře
perutkova@muo.cz
tel.: 585 514 273

Vladimír Pospíšil
správce depozitáře architektonických modelů
pospisil@muo.cz 
tel.: 585 514 238

Fotogalerie
Jakub Cigler (*1962)

Soutěžní projekt na dostavbu Staroměstské radnice v Praze, 1988

Karel Filsak (1917–2000)

Mezinárodní letiště Praha-Ruzyně, 1959

Oskar Oehler (1904-1973) – Elly Oehlerová (1905–1953)

Hala vily Františka Wawerky v Lipníku nad Bečvou, 1937

Jan Kaplický (1937–2009)

The Kent House, 2007


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc zavřeno
Muzeum moderního umění zavřeno
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Pondělí | 17. 6. 2024

Dnes je zavřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@muo.cz
telefon: 585 514 241

8 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

 
© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2022