Kolokvium o Rudolfu Eitelbergerovi

po | 2. 10. | 10.00 – 19.00 hodin |DIVADLO HUDBY A MOZARTEUM 

Kolokvium připomene 200. výročí narození olomouckého rodáka, průkopníka rakouských dějin umění, památkové péče, muzejnictví a teorie architektury - Rudolfa Eitelbergera. Kromě debaty o odborných historiografických otázkách spočívá účel kolokvia v popularizaci Eitelbergerovy osobnosti a jejího velkého významu ve středoevropské kultuře druhé poloviny 19. století. Vyvrcholením bude slavnostní večerní přednáška prof. Matthewa Rampleyho v Arcibiskupském paláci. Akce je určena pro širokou olomouckou veřejnost, a proto bude tlumočník překládat do češtiny.  

Doprovodný program: neděle 1. října 2017, 17.00, Divadlo hudby, Denisova 47, Olomouc: Vyhlášení vítězů 5. ročníku Ceny Rudolfa Eitelbergera a vernisáž výstavy dosavadních laureátů Ceny, pořádá sdružení Za krásnou Olomouc

Program kolokvia, pondělí 2. října 2017 dopoledne, sál Mozartea v Arcidiecézním muzeu, Václavské náměstí 4, Olomouc

10.00-10.30 slavnostní zahájení (děkan FF UP Jiří Lach, Rostislav Švácha, Helena Königsmarková nebo Radim Vondráček, Michal Soukup)

10.30-11.00 Jindřich Vybíral (VŠUP Praha), Rudolf Eitelberger a "vídeňský styl"

11.00-11.30 Jiří Kroupa (SDU MU Brno), Rudolf Eitelberger a Moritz Thausing, dva zakladatelé vídeňské školy dějin umění

11.30-12.00 Pavel Zatloukal (emeritní ředitel MU Olomouc), Eitelbergerovi žáci a olomoucké baroko

12.00-12.30 Radim Vondráček (UPM Praha), Filozofické pozadí Eitelbergerovy uměnovědy

12.30-13.00 Diskuse

13.30-14.45 oběd pro hosty

 

Program kolokvia, pondělí 2. října 2017 odpoledne, Auditorium maximum v Konviktu, Univerzitní ulice 3, 1. patro

15.00-15.25 Lada Hubatová-Vacková (VŠUP Praha), Eitelbergerův následník ve věcech uměleckého průmyslu: Jacob von Falke

15.25-15.50 Martin Horáček (UP Olomouc), "Duchovní organismus prostoupený uměním": Rudolf Eitelberger a stavba měst podle uměleckých zásad

15.50-16.15 Tomáš Hlobil (FF UK Praha), Franz Ficker - Před Rudolfem Eitelbergerem. Výuka teorie a dějin výtvarného umění na univerzitě ve Vídni před vznikem stolice dějin umění 

16.15-16.40 Tomáš Zapletal (Archiv MU Brno), Eitelberger a založení brněnského uměleckoprůmyslového muzea

16.40-17.00 Rostislav Švácha (FF UP Olomouc) a Martina Mertová (FF UP Olomouc, Za krásnou Olomouc), O Ceně Rudolfa Eitelbergera

17.00-17.30 diskuse

 

Slavnostní přednáška, Velký sál Arcibiskupského paláce, Wurmova 9, Olomouc

18.00-19.00 Matthew Rampley (University of Birmingham), Eitelberger beyond Vienna: A Habsburg Emissary

Pořádá Katedra dějin umění FF UP, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Muzeum umění Olomouc, spolek Za krásnou Olomouc a Vlastivědná společnost muzejní Olomouc s podporou Statutárního města Olomouc, velvyslanectví Rakouské republiky v Praze, Rakouského kulturního fóra v Praze a  Österreichisches Museum für angewandte Kunst (MAK) ve Vídni.


Dnešní otevírací doba

Arcidiecézní muzeum Olomouc 10:00–18:00
Muzeum moderního umění 10 AM - 6 PM
Arcidiecézní muzeum Kroměříž zavřeno

Středa | 12. 8. 2020

Dnes je otevřeno


Pokladna otevřená út–ne 10-18 hodin, Rezervace na pokladna@olmuart.cz
telefon: 585 514 241

10 Otevřených výstav

Přihlásit se k odběru novinek

© MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC 2016